Asiatietoa työluvista
Säädökset, hakuprosessi, kausityöluvat, työlupalinjaukset, viranomaiset

 Työntekijän oleskelulupa

Arkikielessä työlupa, työviisumi, myönnetään Suomessa tehtävää työntekoa ja oleskelua varten. Samalla se oikeuttaa matkustamaan Schengen maihin, eikä erillistä viisumia tarvita.

Toisen maan myöntämä oleskelulupa ei yleensä oikeuta työskentelemään Suomessa etenkään yli 90 päivää. Joissakin tapauksissa riittää jonkun toisen Schengen-maan myöntämä oleskelulupa tai viisumi tai viisumivapaa oleskeluoikeus Suomessa. Lisätietoa Maahanmuuttoviraston sivulla

Työluvista on säädetty ulkomaalaislaissa
Työluvista on säädetty ulkomaalaislaissa

Työntekijän oleskelulupa -järjestelmän tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta suunnitelmallisesti, nopeasti ja joustavasti ottaen huomioon työnantajien ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeusturva sekä työmarkkinoilla jo olevan työvoiman mahdollisuus työllistyä. (Ulkomaalaislaki 70§)

Työmarkkinaosapuolet osallistuvat työntekijän oleskelulupien myöntämiskäytäntöjen seurantaan ja arviointiin sekä ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskevien valtakunnallisten ja alueellisten linjausten laadintaan. (71§)

TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen ja työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Ulkomaalaisen toimeentulon on oltava turvattu ansiotyöstä saatavalla tulolla oleskeluluvan voimassaolon ajan. (73§)

Työntekijän oleskelulupa oikeuttaa työskentelemään pääsääntöisesti yhdellä tai useammalla ammattialalla. (74§)

Jos TE-toimiston osapäätös on myönteinen, voi Maahanmuuttovirasto myöntää työntekijän oleskeluluvan. (83§, 2. mom.)

Jos uusi hakemus koskee samaa ammattialaa kuin hakemusta jätettäessä voimassa oleva työntekijän oleskelulupa, TE-toimisto ei suorita saatavuusharkintaa (83§, 3. mom.)

Jos uusi hakemus ei koske samaa ammattialaa kuin hakemusta jätettäessä voimassa oleva työntekijän oleskelulupa ja ulkomaalainen on työskennellyt työntekijän oleskeluluvan nojalla vähintään yhden vuoden, työ- ja elinkeinotoimisto ei suorita saatavuusharkintaa. (83§, 4. mom.)

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä päätös työntekijän oleskelulupaa tai muuta oleskelulupaa ansiotyötä varten koskevaan hakemukseen viimeistään neljän kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on vastaanottanut asianmukaisesti täytetyn hakemuksen liitteineen.  (82§ 1. mom.)

Jos toimivaltainen viranomainen joutuu pyytämään tai hankkimaan asiassa lisäselvitystä, käsittelyajan kuluminen keskeytyy, kunnes tarvittavat selvitykset on saatu (82§ 2. mom.)

On useita muitakin työntekoon oikeuttavia oleskelulupia kuin työntekijän oleskelulupa, niistä tietoa Maahanmuuttiviraston sivulla: migri.fi > oleskelulupa

Hakuprosessi lyhyesti

Työluvan hakija (työntekijä) jättää hakemuksensa henkilökohtaisesti Suomessa Maahanmuuttovirastolle. Ensimmäistä oleskelulupaa koskeva hakemus jätetään ulkomailla Suomen edustustolle tai ulkoiselle palveluntarjoajalle maasta riippuen.

Maahanmuuttovirasto on koostanut Migri.fi-sivustolle vastauksia asiakkaiden yleisiin kysymyksiin. Esimerkkejä siitä, miten eri tilanteissa kannattaa toimia: migri.fi > ukk-tyonteko

Työnantaja osallistuu luvan hakemiseen täyttämällä hakemuksen liitteeksi tarvittavan lomakkeen (TEM 0.54), jonka toimittaa työnhakijalle varsinaiseen hakemukseen liitettäväksi.

Hakemuksen voi vireyttää myös sähköisesti EnterFinland palvelussa

migri.fi > käsittelymaksut vuonna 2019

Kausityö Suomessa

Työluvat maatalouden ja matkailun alalle enimmillään 9 kuukaudeksi:

Kausityöviisumi haetaan ulkomailla Suomen edustustosta enintään 90 päivää kestävää työtä varten.

Kausityötodistus haetaan Suomessa Maahanmuuttovirastosta enintään 90 päivää kestävää työtä varten.

Kausityölupa 3-6 kk. Päätöksen tekee Maahanmuuttovirasto ilman TE-toimiston osapäätöstä.

Kausityölupa 6-9 kk. TE-toimisto tekee osapäätöksen, Maahanmuuttovirasto ratkaisee.

Lisätietoa Maahanmuuttoviraton sivulla sekä oheisessa verkkoseminaarissa:

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston liikenteen seuraamiseen. Lisätietoa Traficomin sivulla.

Lue myös: Tietosuojakäytänto ja oikeudellinen huomautus