Työntekijän oleskelulupa

Asiatietoa

Hakuprosessi, säädökset, kausityöluvat, työlupalinjaukset

Arkikielessä työlupa, työviisumi, myönnetään Suomessa tehtävää työntekoa ja oleskelua varten. Samalla se oikeuttaa matkustamaan Schengen maihin, eikä erillistä viisumia tarvita.

Toisen maan myöntämä oleskelulupa ei yleensä oikeuta työskentelemään Suomessa etenkään yli 90 päivää. Joissakin tapauksissa riittää jonkun toisen Schengen-maan myöntämä oleskelulupa tai viisumi tai viisumivapaa oleskeluoikeus Suomessa. Lisätietoa Maahanmuuttoviraston sivulla

(Ulkoiset linkit avautuvat uuteen selainikkunaan)

Hakuprosessi lyhyesti

Työluvan hakija (työntekijä) voi hakea oleskelulupaa sähköisesti EnterFinland palvelussa tai toimittaa hakemuspaperit henkilökohtaisesti Suomessa Maahanmuuttovirastolle. Ensimmäistä oleskelulupaa koskeva hakemus jätetään ulkomailla Suomen edustustolle tai VFS Globalin palvelukeskukselle maasta riippuen.

Vaikka hakemus on täytetty sähköisesti, on käytävä tunnistautumassa henkilökohtaisesti edellä mainitussa palvelupiteessä.

Suomen edustusto tai VFS Globalin palvelukeskus saattaa sijaita toisessa maassa kuin missä hakija itse on.

migri.fi > Työntekijän opas

Työnantajan rooli

Työnantajan pitää aina täyttää työehdot työntekijän hakemukseen. Jos työntekijä hakee oleskelulupaa sähköisesti, työnantaja voi täydentää hakemukseen tiedot työstä ja yrityksestä työnantajan Enter Finland-palvelussa tai toimittaa paperinen työehdot-lomake muiden työnantajalta vaadittavien liitteiden kanssa työntekijälle varsinaiseen hakemukseen liitettäväksi.

Kausityö Suomessa

Työluvat maatalouden ja matkailun alalle enimmillään 9 kuukaudeksi:

Kausityöviisumi haetaan ulkomailla Suomen edustustosta enintään 90 päivää kestävää työtä varten.

Kausityötodistus haetaan Suomessa Maahanmuuttovirastosta enintään 90 päivää kestävää työtä varten.

Kausityölupa 3-6 kk. Päätöksen tekee Maahanmuuttovirasto ilman TE-toimiston osapäätöstä.

Kausityölupa 6-9 kk. TE-toimisto tekee osapäätöksen, Maahanmuuttovirasto ratkaisee.

Työlupalinjaukset, viranomaisia, hakulomakkeita, säädökset

Alueelliset työlupalinjaukset

ELY-keskusten alueelliset linjaukset antavat työnantajille ja TE-toimiston työlupapäättäjille tietoa, mm. mille ammattialoille ja millä ehdoilla työntekijöiden oleskelululupia voidaan puoltaa ilman erillistä selvitystä työvoiman saatavuudesta.

Linjaukset voivat muuttua koska tahansa, koska ELY-keskukset päivittävät ja julkaisevat linjauksensa omien aikataulujensa mukaisesti. Ajantasainen työlupalinjaus kannattaa varmistaa oman alueen ELY-keskukselta tai TE-toimistojen työlupapalveluilta

Hakemuksia ja lomakkeita

Lisää hakemuksia ja lomakkeita migrin sivustolla.