Neljän alueen yhteinen työlupalinjaus

28.11.2022

Tämä linjaus kattaa  Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan. Jos ammattinimike on listattuna alueellisessa linjauksessa työnantajan ei tarvitse ilmoittaa avoimesta työpaikasta te-palvelut.fi -sivuilla, ennen kuin tehtävään voidaan rekrytoida työntekijä kolmansista maista.

Yhteinen linjaus on tehty osana ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan lieventämiskokeilua, joka toteutetaan ajalla 9/2021-2/2023. Linjauksen laadintaprosessissa ovat olleet mukana ELY-keskukset, työ- ja elinkeinotoimistot, työmarkkinaosapuolet sekä aluehallintovirastojen työsuojelun ja ulkomaalaispoliisin edustaja

Kokeilualueen työttömyystilanne on parantunut kahden vuoden takaiseen koronaa edeltäneeseen aikaan nähden. Elokuun 2022 lopussa Manner-Suomen alhaisin työttömyysaste 5,6 % oli Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaan seuratessa toisena (5,9 %). Kainuun työttömyysaste oli 8,2 % ja Pohjois-Pohjanmaan 9,3 %.
Kokeilualueella yhteisesti osaajapula ja vaikeudet rekrytoinneissa ovat edelleen huomattava ongelma. Työvoimapula koskettaa lukuisia toimialoja, haasteita on kaikissa maakunnissa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla, ICT-alalla, metalli-, kone-, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden aloilla, rakentamisessa sekä palvelualoilla laajasti

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa luo epävarmuutta. Raaka-aine- ja komponenttipulat sekä sähkön korkea hinta ja epävarmuus riittävyydestä vaikeuttavat valmistusta, nostavat hintoja ja heikentävät yritysten kannattavuutta. Kansainväliset logistiikkaongelmat (konttipula, viivästyneet kuljetukset ym.) ja korkea polttoaineen hinta osaltaan tuovat yrityksille ongelmia ja vaikuttavat myös työntekijän arkeen. Logistiikkakustannusten nousu heikentää erityisesti vientiteollisuuden kilpailukykyä.

Työntekijän oleskeluluvan osaratkaisut käsitellään valtakunnallisessa työjonossa Kaakkois-suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan TE-toimistojen toimesta.

ELY-keskukset käynnistivät saatavuusharkintaa koskevan alueellisen kokeilun, joka mahdollistaa valituilla ELY-alueilla yhteiset työlupalinjaukset. Tämän odotetaan lisäävän työvoiman alueellista liikkuvuutta ja helpottavan ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoon liittyviä lupaprosesseja. Kokeilu ei kuitenkaan tarkoita saatavuusharkinnasta luopumista.

Saatavuusharkinta tarkoittaa, että ulkomailla olevan työntekijän hakiessa oleskelulupaa Suomesta TE-toimisto selvittää, olisiko avoinna olevaan paikkaan jo tarjolla työntekijää kotimaasta. Saatavuusharkinnan tarkoitus on tukea työmarkkinoilla olevan työvoiman mahdollisuutta työllistyä, mutta ei estää työvoiman rekrytointia ulkomailta.

Nykyistä joustavamman saatavuusharkinnan lisäksi kokeiluun liittyy sekä osaavan työvoiman houkuttelua että työvoiman hyväksikäytön ehkäisemisemistä koskevat viestintäkampanjat.

Kokeilu kestää lokakuusta 2021 helmikuun loppuun 2023. Analyysi kokeilun vaikutuksista ehtii tällöin valmistua hallituskauden loppuun mennessä.

Lisätietoa: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 1.9.2021