Anvisningar för dem som flyr från Ukraina

11.03.2022

Du behöver inte längre vänta på ett beslut om tillfälligt skydd för att kunna börja arbeta och studera. I fortsättningen börjar din rätt att arbeta när du registrerar din ansökan hos polisen eller gränsmyndigheterna. Vid registreringen hos polisen eller gränsmyndigheten skriver myndigheten ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta. Du har obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Läs mer

På Migrationsverkets webbplats hittar du anvisningar för dem som flyr från Ukraina och för personer som hjälper dem. Länkar: