Inkomstregistret gör det lättare att redogöra för försörjningen

04.02.2023

Migrationsverket har börjat använda inkomstregistret den 19 januari 2023. Du eller din arbetsgivare behöver inte bifoga till din ansökan utredningar om löner, förmåner eller pensioner som betalats till dig i Finland.

Ur inkomstregistret får Migri uppgifter om

  • löner som betalats till dig från och med början av 2019
  • förmåner och pensioner som betalats till dig från och med början av 2021.

Om du ansöker om

  • fortsatt tillstånd
  • permanent tillstånd
  • finskt medborgarskap.

Eller när du ansöker om

  • EU-registrering och redan har en finsk personbeteckning
  • uppehållstillstånd som familjemedlem och anknytningspersonen redan bor i Finland. Om din familjemedlem bor i Finland, får Migri uppgifter om hans eller hennes inkomster ur inkomstregistret.