Kaakkois-Suomessa lakisääteinen käsittelyaika.

22.08.2018

Kaakkois-Suomen TE-toimiston nettisivujen mukaan siellä osapäätökset tehdään noin kahden kuukauden sisällä siitä, kun käytössä on kaikki tarvittavat tiedot.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston nettisivujen mukaan hakemukset ratkaistaan siinä järjestyksessä kuin niihin on saatu kaikki käsittelyssä tarvittavat tiedot. Tarkempaa käsittelyaikaa ei nettisivuilta ilmene.

Pirkanmaan TE-toimisto ilmoittaa käsittelevänsä huhtikuussa 2018 saapuneita hakemuksia.

Uudenmaan TE-toimiston nettisivujen mukaan siellä on tänään käsittelyvuorossa joulukuussa 2017 tulleet hakemukset. Edellinen 12.8.2018 päivätty kirjotukseni koskee työlupahakemuksia, kun pääasiallinen työntekopaikka sijaitsee Uudellamaalla.

Tämän perusteella teoriassa lakisääteinen käsittelyaika voi toteutua ainakin Kaakkois-Suomen TE-toimistossa, olettaen että Maahanmuuttovirasto ratkaisee hakemukset kahdessa kuukaudessa.

Valitettavasti työntekijän oleskelulupajärjestelmän voidaan katsoa romuttuneen Uudellamaalla, jossa työvoimapula on suurin. Käsittelytilanne karkasi lapasesta vuoden 2013 TE-toimiston organisaatiouudistuksen jälkeen. Toivottavasti kaavaillut muutokset korjaavat asian jollakin aikavälillä.

Käsittelevä TE-toimisto määräytyy pääasiallisen työntekopaikkakunnan mukaan. Mikäli pääasiallista työntekopaikkaa ei voida määritellä, hakemuksen käsittelee se TE-toimisto, jonka alueella työnantajan kotipaikkakunta on rekisteröity.

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto käsittelee keskitetysti Uudenmaan ELY-keskuksen alueen työntekijän oleskelulupiin liittyvät asiat.

Pirkanmaan TE-toimisto käsittelee keskitetysti työntekijän oleskeluluvan osaratkaisut Pirkanmaan, Satakunnan ja Hämeen ELY-keskusten alueilla sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto käsittelee keskitetysti työntekijän oleskelulupiin liittyvät asiat Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ELY-keskuksen alueella.

Kaakkois-Suomen TE-toimisto käsittelee keskitetysti Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten alueiden työntekijän oleskelulupiin liittyvät asiat.

Oheisessa kartassa alueet ja TE-toimistot josta voi tarkistaa kunkin TE-toimiston ilmoittamat käsittelyajat.

Ulkomaalaislaki 70 §

Työntekijän oleskelulupajärjestelmän tarkoitus

Työntekijän oleskelulupa -järjestelmän tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta suunnitelmallisesti, nopeasti ja joustavasti ottaen huomioon työnantajien ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeusturva sekä työmarkkinoilla jo olevan työvoiman mahdollisuus työllistyä.

Ulkomaalaislaki 82 §

Päätös työnteon perusteella tehtyyn hakemukseen

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä päätös työntekijän oleskelulupaa tai muuta oleskelulupaa ansiotyötä varten koskevaan hakemukseen viimeistään neljän kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on vastaanottanut asianmukaisesti täytetyn hakemuksen liitteineen. Jos hakemus pannaan vireille sähköisesti, käsittelyaika lasketaan siitä, kun hakija asioi henkilökohtaisesti viranomaisessa antaakseen 60 d §:n mukaiset biometriset tunnisteet ja esittääkseen hakemuksen liitteet alkuperäisinä.

Ulkomaalaislaki 83 §, 2. momentti

Maahanmuuttovirasto myöntää työ- ja elinkeinotoimiston 1 momentin mukaan tekemän myönteisen osapäätöksen jälkeen ulkomaalaiselle työntekijän oleskeluluvan, jollei 36 §:stä muuta johdu. Maahanmuuttovirasto päättää, onko kyse 49 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta perusteettomuudesta. (29.6.2016/501)

Jussi Ruuskanen, eläkeläinen, riippumaton asiantuntija, elinkeinonharjoittaja

Entinen työlupa-asintuntija TE-toimistossa vuosina 2006 - 2018