Lagen om säsongsarbete korrigeras

17.12.2020

Regeringen föreslår den 17 december 2020 att det ska bli lättare än för närvarande för dem som kommer till Finland som säsongsarbetare från tredjeländer att byta arbetsgivare när de befinner sig i Finland. I enlighet med regeringsprogrammet föreslås det i propositionen att lagen om säsongsarbete, som gäller säsongsarbete i anställningsförhållande inom jordbruk och turism, ändras.

Propositionen minskar arbetsgivarens administrativa börda. Utländska säsongsarbetare har enligt den gällande lagen varit bundna till sin arbetsgivare som antecknats i deras tillstånd för säsongsarbete. I och med reformen behöver man inte längre separat anmäla varje säsongsarbetare som kommer samtidigt och till samma slags arbete, utan uppgifterna kan lämnas på en gång om alla säsongsarbetare.

Det ska också bli lättare för säsongsarbetare att återvända till Finland. Merparten av säsongsarbetarna inom jordbruket återgår till sin tidigare arbetsgivare. En sådan säsongsarbetare behöver inte lägga fram en utredning om förutsättningarna för arbete. Migrationsverket har redan tidigare utrett arbetsgivarens förutsättningar att vara arbetsgivare enligt lagens krav.

Sanktionerna mot arbetsgivare som underlåter att följa lagen preciseras genom att ansvaret åläggs även företagets eller sammanslutningens ansvariga personer.

Ändringarna är en del av regeringsprogrammet.

Källa: Arbets- och näringsministeriet pressmeddelande 17.12.2020