Migrationsverket utvecklar tjänsterna

10.06.2021

Migrationsverket förbättrar sin kundbetjäning. Under sommaren öppnar Migrationsverket tusentals nya tider att boka till serviceställena och utökar rådgivningen för klienter. Verket utreder en förnyelse av tidsbokningssystemet för serviceställena.

Det är kö i tidsbokningen till Migrationsverkets serviceställen. Den genomsnittliga väntetiden för en tid till ett serviceställe är för närvarande tre månader. Under sommaren utlovas dock fler tider. Det kortsiktiga målet är att man i slutet av sommaren ska kunna boka en tid inom en månad. Ett mål är också att säkerställa att man i brådskande ärenden smidigt kan få betjäning med könummer samma dag.

- Vårt mål är att kundbetjäningen ska vara smidig och högklassig i alla kanaler, även om antalet ansökningar ökar ytterligare, berättar kundupplevelsedirektör Harriet Mallenius.

En klient som ansöker om uppehållstillstånd, EU-registrering eller medborgarskap måste identifiera sig, alltså bevisa sin identitet. Det första uppehållstillståndet söks oftast från utlandet, men klienter som ansöker om exempelvis fortsatt tillstånd eller medborgarskap i Finland identifierar sig vid Migrationsverkets serviceställen. Serviceställena betjänar omkring 8 000 klienter i månaden.

Läs mer: Pressmedelande 10.6.2021