Pirkanmaan-, Hämeen- ja Etelä-Pohjanmaan alueelliset työlupalinjaukset päivitetty

02.03.2019

Pirkanmaalle voidaan puoltaa työlupia esimerkiksi siivoojille, Hämeessä mm. rakennusalan ammattilaisille ja Etelä-Pohjanmaalla mm. ohjelmisto- ja sovelluskehittäjille sekä kone- ja metallialalle.

Hämeen alueen työlupalinjaus on päivitetty 26.2.2019

Hämeeseen voidaan puoltaa ilman erikseen tehtävää työvoiman saatavuusselvitystä seuraaville ammattialoille:

 • sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset (asiantuntijat ja erityisasiantuntijat)
 • maatalois-, metsä-, ja puutarhatyöntekijät
 • metallialan työntekijöistä koneistajat ja hitsaajat
 • maanrakennusalan ammattilaiset
 • rakennusalan ammattilaiset

Pirkanmaan alueellinen työlupalinjaus on päivitetty 1.12.2018 ja TE-toimisto voi nyt puoltaa työntekijän oleskelulupien myöntämistä ilman saatavuusharkintaa seuraaville ammattialoille:

 • Metallialan työntekijät, pois lukien avustavat työtehtävät
 • Rakennusalan työntekijät, pois lukien avustavat työtehtävät
 • Maanrakennusalan työntekijät
 • Maatalous- ja puutarhatyöntekijät
 • Lääkäriharjoittelijat eli lääketieteen amanuenssit
 • Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, pois lukien pikaruokatyöntekijät
 • Toimisto- ja laitossiivoojat
Etelä-Pohjanmaan alueellinen työlupalinjaus laajennettiin marraskuussa 2018 kone- ja metallialalle sekä ohjelmistosisällön suunnitteluun aiempien sosiaali- ja terveysalan, sekä maa- ja metsätalouden lisäksi.


Ajanttasaisen työlupalinjauksen voi tarkistaa oman alueen ELY-keskukselta tai työlupia käsittelevältä TE-toimistolta.