Säsongsarbetare kan byta arbetsgivare enklare än tidigare

18.06.2021

Om en säsongsarbetare vill arbeta för en ny arbetsgivare under säsongsarbetstillståndets giltighetstid, behöver hen inte längre ansöka om ett nytt uppehållstillstånd eller intyg för säsongsarbete. Hen kan ansöka om att den nya arbetsgivaren ska läggas till.

Säsongsarbetaren kan börja arbeta hos den nya arbetsgivaren genast när hen har skickat in ansökan och dess bilagor. Hen behöver inte vänta på Migrationsverkets beslut.

Läs anvisningarna för hur man lägger till en arbetsgivare.

Säsongsarbetaren kan arbeta hos den nya arbetsgivaren så länge som hens säsongsarbetstillstånd är i kraft. Om arbetet varar längre än det nuvarande säsongsarbetstillståndet är i kraft, måste säsongsarbetaren ansöka om ett nytt uppehållstillstånd eller intyg för säsongsarbete.

Man kan ansöka om att lägga till en ny arbetsgivare från och med den 17 juni 2021, då den nya säsongsarbetslagen träder i kraft.

Läs hela Migrationsverkets kundmeddelande 17.6.2021