Työnantajien simputtamista

02.05.2018

Turhaa työnantajien simputtamista sekä viranomaisresurssien haaskausta.

Ulkomaalaislain 86§ työntekijätietojen rekisteröinti, eli työnantajan on toimitettava tiedot TE-toimistolle niistä palkkaamistaan 3. maan kansalaisista joilla on jo työnteko- ja oleskeluoikeus Suomessa. Työlupahakemuksia käsittelevän työlupayksikön tehtävä on kirjata tiedot ulkomaalaisrekisteriin, samalla työlupien käsittelyajat ovat sietämättömän pitkät.

Aluehallinto viraston työsuojelun ulkomaalaistarkastajat patistavat yrityksiä toimittamaan työntekijä tiedot TE-toimistolle, työnantajat toimittavat. TE-toimistoa työllistää pelkkä postin käsittely, sitten pitäisi syöttää tiedot vielä ulkomaalaisrekisteriin, jos ehtii. AVI:lle on saman tekevää, mitä toimitetaan, kunhan toimitaan, koska saman lakipykälän mukaan työnantajan on säilytettävä tiedot työpaikalla ja ulkomaalaistarkastajat saavat ne tarvittaessa työnantajalta. AVI vain patistaa koska laki vaatii heitä niin toimimaan.

Tilanne on absurdi. Mielestäni tämä vaatii lain muutosta, missä ne kuuluisat normien purkutalkoot viipyvät?

Jussi Ruuskanen

Eläkeläinen, Riippumaton työlupaasiantuntija

Aiemmin n. 12 vuotta työlupavirkailijana TE-toimistossa.

Ulkomaalaislaki:

86 a § (30.12.2013/1218)

Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan on varmistauduttava siitä, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa.

Työnantajan, joka ottaa palvelukseensa muun kuin unionin kansalaisen, tähän rinnastettavan tai tämän perheenjäsenen, tulee viivytyksettä toimittaa työ- ja elinkeinotoimistolle 72 §:ssä tarkoitetut selvitys ja vakuutus sekä ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisen nimi sekä sovellettava työehtosopimus.

Työnantajan tulee säilyttää työpaikalla tiedot palveluksessaan olevista ulkomaalaisista ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista siten, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Työnantajan on säilytettävä tiedot ulkomaalaisen palvelussuhteen päättymisestä neljä vuotta.