Ulkomaalaislain uudistukset nopeuttaisivat työlupia

26.01.2022

TEM: Hallitus pyrkii ulkomaalaislain 5 lukua uudistamalla nopeuttamaan oleskelulupaprosesseja niin, että työperusteisten oleskelulupien käsittelyaika lyhenee hallituskauden loppuun mennessä keskimäärin 30 vuorokauteen. Uudistus lisäisi myös automaation käyttöä ja mahdollistaisi työnantajien sertifioinnin, mikä helpottaisi hakuprosessia.

Hallituksen tavoitteena on lisätä työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa. Tämän vuoksi ulkomaalaislain 5 lukuun ja eräisiin muihin säännöksiin ja lakeihin esitetään muutoksia, joita koskeva luonnos hallituksen esityksestä lähtee nyt lausuntokierrokselle. Muutosten tavoitteena on nopeuttaa työperusteisia oleskelulupaprosesseja niin, että hakemusten käsittelyaika on hallituskauden lopussa keskimäärin 30 vuorokautta.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että laissa säädettäisiin kaikkien työperusteisten oleskelulupien myöntämistä koskevista yleisistä edellytyksistä. Samalla säädettäisiin työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista oleskelulupaprosessissa.

Lue lisää: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 25.1.2022

Ehdotetut laki- ja säädösmuutokset ovat lausuntokierroksella 24.1.−7.3.2022. 

Hallituksen esityksen odotetaan etenevän eduskuntaan toukokuun alkupuolella. Lakiuudistusten on tarkoitus tulla voimaan lokakuun alussa.