Ulkomaisen työvoiman rekrytoiminen kärsii byrokratiasta

04.09.2016

Ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupaprosesseja hidastaa myös keskitetyn tiedon ja neuvontapalvelujen puute ja hajanaisuus, toteaa Mäenpää. Sekä työnantajan että työnhakijan edun mukaista olisi, että kaikki palvelut rekrytointiaikeesta aina kotoutumiseen saakka olisivat helposti saatavilla samasta paikasta.

Kauppakamarin COME:n ensimmäinen Työnantajan Tietoisku pureutui ulkomaalaisen työntekijän lupa-asioihin. Mäenpään lisäksi tilaisuudessa puhuivat TE-toimiston asiantuntija Jussi Ruuskanen ja Virka-infon palveluneuvoja Ahmed Khalil.

-Infossa pidetyt alustukset ja kommentit vahvistavat edelleen näkemystä, että vieraskielisen työntekijän rekrytointiin ja työelämästatukseen liittyvät kysymykset ovat jopa asiaa hyvin tunteville yrityksille liian vaikeaselkoisia. Palveluiden asiakaslähtöisyyttä voitaisiin merkittävästi parantaa eri viranomaisten yhteistyötä lisäämällä, kauppakamarin projektijohtaja Markku Lahtinen toteaa.

https://come2.fi/fi/ulkomaisen-tyovoiman-rekrytoiminen-karsii-byrokratiasta/