Utlänningslagen ändras den 23 februari 2023

23.02.2023

Kapitel 5 i utlänningslagen ändras den 23 februari 2023. Lagändringarna påverkar särskilt de sökande som ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete samt arbetsgivare.

Migrationsverket beviljar tillstånd enligt den nya lagen från och med den 23 februari. De ansökningar som ännu inte har avgjorts före detta datum behandlas i enlighet med den nya lagen.

Nedan kan du läsa hur lagändringarna påverkar dig.