Uudenmaan työlupalinjaus

25.01.2023

19.1.2023 päivitettyyn alueelliseen työlupalinjaukseen on koottu ne ammattialat, joille työlupia voidaan puoltaa Uudellamaalla ilman edeltävää työvoiman saatavuusselvitystä:

Alueellisen linjauksen voimassaoloaika: 19.1.2023-15.6.2023
ELY-keskukset huolehtivat siitä, että linjauksen sisällön mahdolliset muutostarpeet tarkistetaan vähintään 6 kk välein. Voimassaoloaika on enintään 12 kk linjauksen allekirjoitushetkestä.

Uudenmaan TE-toimiston ohje Yksityiset kotitaloudet työnantajina (PDF), "Jos ulkomaalaisen työntekijän pääasialliset työtehtävät ovat siivoustyötä, työnantajan on noudatettava kiinteistöpalvelualan yleissitovaa työehtosopimusta"