Uudenmaan työlupalinjaus

16.06.2022

13.6.2022 päivitettyyn alueelliseen työlupalinjaukseen on koottu ne ammattialat, joille työlupia voidaan puoltaa Uudellamaalla ilman edeltävää työvoiman saatavuusselvitystä:

Kaikkien linjauksessa mainittujen ammattien osalta edellytetään kokoaikatyötä. Osa-aikatyö on mahdollinen vain mikäli vähemmillä työtunneilla päästään esimerkiksi siivoustyössä yleissitovan työehtosopimuksen mukaisen minimipalkan ansiotasoon tai kotitalouteen palkattavilla työntekijöillä minimitoimeentulo toteutuu. Mikäli ulkomaalaislain mukainen toimeentuloedellytys täyttyy jo jonkin toisen työn osalta ja muut edellytykset täyttyvät, voidaan toiselle tässä työlupalinjauksessa mainitulle ammattialalle tehdä myönteinen osapäätös myös osa-aikatyöhön. Osa-aikatyöhön tehty myönteinen osapäätös ei voi olla ajallisesti pidempi kuin se edellä mainittu kokoaikatyö, jonka osalta toimeentuloedellytys ja muut edellytykset täyttyvät.

Ammattiala sekä siihen liittyvä ammattiluokka ja ammattinimikkeet esitellään listattuna ISCO-luokituksen numeroilla

Edellinen Uudenmaan alueellinen työlupalinjaus 1.2.2022 alkaen (PDF)

Uudenmaan TE-toimiston ohje Yksityiset kotitaloudet työnantajina (PDF), "Jos ulkomaalaisen työntekijän pääasialliset työtehtävät ovat siivoustyötä, työnantajan on noudatettava kiinteistöpalvelualan yleissitovaa työehtosopimusta"