Tjänster och priser
Fr.o.m. 1.8.2020

Prissättningen är baserad på tiden som används på uppdraget 124 € / timme (inkl. 24% moms).

Kostnadsfri initial rådgivning

Allmänna råd om arbetstillstånd per telefon/e-post. Preliminär bedömning av förutsättningar på arbetstillstånd. Vi avgör om och hur jag kan stå till tjänst.

0€

Individuell rådgivning

inklusive beredning av ett enkelt dokument, t.ex. fylla i ett arbetsgivarens bilageformulär (TEM054) vid ett möte eller via e-post och telefon. I tydliga fall kan detta vara en tillräcklig åtgärd.

150€

Beredning av ansökan om arbetstillstånd

och detaljerade råd om detta.

Om den sökande är närvarande med de nödvändiga handlingarna till hands, kan ansökan färgställas och lämnas elektroniskt direkt in till myndigheterna.

300€

Tilläggstjänster

Kontakter med myndigheterna, uppföljning av ansökningsprocessen, utarbetande och inlämnande av tillägsutredningar till myndigheterna. Kan bakas in i föregående ätgärd till ett fast pris.

124€/h

En privatperson kan få rabatt baserat på sin ekonomiska situation.

Betalda tjänster inkluderar även e-post- och telefonrådgivning efteråt.

Eventuella resekostnader utanför Helsingforsregionen enligt överenskommelse.

Priserna inkluderar mervärdesskatt 24%.

Rätten till prisförändringar förbehålls.  

Myndighetsavgifter, översättning av dokument etc. ingår inte i priset

Migrationsverkets behandlingsavgifter

Sidor: På svenska > Om mig > Tjänster och priser

Vi använder cookies för att följa trafiken på denna webbplats. Läs mer på Traficoms webbplats

Vår cookiepolicy

E-post: info(at)tyolupa.fi Telefon: 050 556 2606

Postadress: Työlupalvelu Ecares, Kampgränden 2. 00100 Helsingfors

FODS: Ecares, enskild näringsidkare, FO-nummer 1716058-8

I moms- och förskottsuppbördsregistren.