Sakkunnig hjälp med uppehållstillstånd för arbetare

Arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för arbetare

Det finns ett tjugotal olika uppehållstillstånd på grund av arbete, till exempel har specialister och företagare egna uppehållstillstånd. För var och ett finns specifika kriterier samt ansökningsformulär med bilagor. Vanligast är "uppehållstillstånd för arbetstagare" som Migrationsverket behandlar först efter att arbets- och näringsbyrån har fattat ett delbeslut.

Arbetstillstånd utifrån era behov

Tillsammans reder vi ut begreppen och kartlägger de realistiska förutsättningarna för ett arbetstillstånd utifrån arbetsgivarens och arbetarens utgångspunkt.

Om förutsäningarna finns och om ni så önskar, hjälper jag till med byråkratin i den omfattning som det behövs.

Vi ser till att undvika de fallgropar som finns och de misstag som kan orsaka ett avslag.

Arbetstillståndens snårigheter.

De nationella och regionella bestämmelser om arbets- och uppehållstillstånd är delvis tolkningsbara och förändras ständigt.

Rådgivning om arbetstillstånd är spridd över flera olika myndigheter och andra aktörer.

Det är svårt att se helheten, särskilt när det gäller arbets- och näringsbyråns delbeslut.

Vanliga fallgropar

Enligt AN-byrån är merparten av de inkomna ansökningarna om arbetstillstånd ofullständiga och kräver tilläggsutredningar från arbetsgivarna.

Myndighetens begäran om tilläggsutredning kan vara svårbegriplig för gemene man som inte är så insatt i det byrokratiska fikonspråket. Å andra sidan bransch- eller företagsspecifika särdrag är inte nödvändvigtvis självklara för berörda handläggare. 

Handäggaren av arbetstillstånd kan till exempel bedöma tillgången på lämplig arbetskraft annorlunda än arbetsgivaren.

Ett negativt arbetstillståndsbeslut beror ibland på ett missförstånd eller en till synes obetydlig brist i ansökan eller tilläggsutredningen. Försenad tilläggsutredning kan också leda till att ansökan avslås.

Ansökningsprocessen flyter på smidigare om ansökan har beretts med omsorg och nödvändig dokumentation har bifogats till.
  • Du sparar tid, besvär och pengar

Ett negativt beslut om uppehållstillstånd kan omprövas genom att korrigera bristerna och lämna in en ny ansökan och betala behandlingsavgiften igen. Eller genom att överklaga till förvaltningsdomstolen.

Efter AN-byråns positiva delbeslut kontrollerar migrationsverket de allmänna förutsättningarna för inträde till Finland.

Den anställde måste också vara medveten om villkoren för sin blivande anställning och förhållanden i Finland. För detta ändamål kan den sökande bli kallad till en finsk beskickning för att bli hörd.

Migrationsverket fattar sitt beslut på grundval av de skriftliga ansökningshandlingarna och information som erhållits från den sökande vid det muntliga förhöret.

Ansöka arbetstillstånd i Finland

Som regel måste det första uppehållstillståndet ansökas innan ankomsten till landet.

Dock om en utlänning har hittat ett jobb under sitt besök i Finland, kan denne ansöka om uppehållstillstånd, skriver Migrationsverket på sin webbplats.

Anställningen kan endast börja efter att Migrationsverket har utfärdat uppehållstillståndet. Undantagen specialist som på vissa villkor har rätt att arbeta innan tillståndet beviljats.

Om migrationsverkets beslut är negativt tillkommer beslut om avvisning ur landet, möjligen åtföljd av inreseförbud till Schengenområdet. migri.fi > avvisning

Förlängning kan endast ansökas i Finland

Fortsatt uppehållstilstånd måste ansökas före utgången av det tidigare tillståndet för att bibehålla rätten till att arbeta medan ansökan behandlas. Mer information: migri.fi > att arbeta under behandlingen av ansökan om fortsatt tillstånd

Utlandsresor bör planeras försiktigt om uppehållstillståndet går ut före eller under resan. Det kan bli problem vid gränserna utan ett giltigt uppehållstillstånd eller visum. Läs mer: migri.fi > kundmeddelande.

De faktiska behandlingstiderna för ansökningarna är betydligt längre än de beräknade tider som rapporteras av Migri.

Besvär hos förvaltningsdomstolen

I de fall Migrationsverket avslår en ansökan om uppehållstillstånd kan beslutet överklagas hos förvaltningsdomstolen. I ett sådant läge är det bra att kontakta en sakkunnig.

Läs mer: oikeus.fi >

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu