Aktuellt

Om arbetstillstånd i Finland

Kapitel 5 i utlänningslagen ändras den 23 februari 2023. Lagändringarna påverkar särskilt de sökande som ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete samt arbetsgivare.

Regeringen föreslår att 5 kap. i utlänningslagen ändras för att det ska bli smidigare att ansöka om och få uppehållstillstånd på grund av arbete. Reformen är en del av en större helhet som syftar till att förkorta behandlingstiden för tillståndsansökan så att behandlingen i genomsnitt tar högst en månad. I reformen ska ansökningsprocessen också...

Du behöver inte längre vänta på ett beslut om tillfälligt skydd för att kunna börja arbeta och studera. I fortsättningen börjar din rätt att arbeta när du registrerar din ansökan hos polisen eller gränsmyndigheterna. Vid registreringen hos polisen eller gränsmyndigheten skriver myndigheten ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att...

Om en säsongsarbetare vill arbeta för en ny arbetsgivare under säsongsarbetstillståndets giltighetstid, behöver hen inte längre ansöka om ett nytt uppehållstillstånd eller intyg för säsongsarbete. Hen kan ansöka om att den nya arbetsgivaren ska läggas till.

Migrationsverket förbättrar sin kundbetjäning. Under sommaren öppnar Migrationsverket tusentals nya tider att boka till serviceställena och utökar rådgivningen för klienter. Verket utreder en förnyelse av tidsbokningssystemet för serviceställena.

Det nya servicenumret 0295 419 601 tar emot samtal från arbetsgivare vardagar kl. 8.30-12. Ring numret om du har frågor om till exempel uppehållstillstånd för arbetstagare, ifyllande av ansökningar och rätt att arbeta.

Den 1 februari 2021 inledde Migrationsverket ett projekt för att göra behandlingen av tillstånd snabbare och smidigare när det gäller tillstånd på grund av arbete och uppehållstillstånd för internationella studerande. Målet är att kunderna i genomsnitt ska få arbetstillstånd inom en månad senast år 2023.

Regeringen föreslår den 17 december 2020 att det ska bli lättare än för närvarande för dem som kommer till Finland som säsongsarbetare från tredjeländer att byta arbetsgivare när de befinner sig i Finland. I enlighet med regeringsprogrammet föreslås det i propositionen att lagen om säsongsarbete, som gäller säsongsarbete i anställningsförhållande...