Kakor (cookies)

Vår cookiepolicy och juridiskt förbehåll

Här beskriver vi användningen av kakor eller cookies och motsvarande tekniker (nedan "kakor") i webbplatsen tyolupa.fi

Vi skyddar besökarnas integritet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR (EU) 2016/679

Du behöver inte registrera dig för att använda webbplatsen. Vi samlar inte in uppgifter från vilka en enskild besökare skulle kunna identifieras.

Endast de kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv lämnar sparas så att vi kan kontakta användarna och svara på deras frågor och respons.

När ett uppdrag med klienten förbereds eller avtalas, tillämpas vår dataskyddsbeskrivning: på finska


Om kakor

Vad är kakor och vilka uppgifter samlas in med dem?

En kaka är en textfil som sparas i din webbläsare när du besöker en webbplats. Kakan samlar in information om besöket.

En del kakor är nödvändiga, och webbplatsen tyolupa.fi kräver dem för att fungera som det är tänkt. Dessutom finns det kakor som samlar in information som vi använder för att analysera och föra statistik över hur webbplatsen tyolupa.fi används och för att utveckla sidorna och deras innehåll.

Uppgifterna inkluderar vanligtvis användarens sidförfrågning, datum och klockslag för förfrågan, IP-adressen till användarens terminal samt webbläsartyp och språk.

Nödvändiga kakor

En del kakor är nödvändiga för att tyolupa.fi ska fungera som det är tänkt. Nödvändiga kakor används exempelvis för funktioner som låter användaren göra olika val.

Nödvändiga kakor sparas automatiskt i din webbläsare när du använder tjänsten tyolupa.fi, och vi ber dig inte uttryckligen om samtycke till detta. Nödvändiga kakor sparas högst ett år i din webbläsare.

Statistiska kakor som samlar in besöksstatistik och analysdata

Vi ber dig om samtycke till användningen av statistiska kakor när du besöker webbtjänsten tyolupa.fi.

Dessa kakor samlar in data om hur vår webbtjänst används och hjälper oss att förstå användningen bättre. Vi förbättrar våra sidor utifrån informationen.

Statistiska kakor samlar till exempel in följande uppgifter:

  • antalet besökare på webbplatsen och på enskilda sidor
  • med vilken terminal webbplatsen har använts
  • besökarens IP-adress
  • hur besökarna når sidorna (sökmotor, direktlänk o.d.)
  • hur länge besöket på webbplatsen varat

Google Analytics

Vi följer upp besöksstatistiken på tyolupa.fi med programmet Google Analytics.

Vi använder uppgifter som samlas in med dessa för analys och statistikföring i ett format där uppgifterna inte kan kopplas till faktiska personer. Vi har inte heller åtkomst till de IP-adresser som samlas in med kakorna.

Det är bra att lägga märke till att kakorna för Googles besöksstatistik samlar in data som även kan förmedlas till Google. Google behandlar data de får enligt sina egna villkor. Mer information om dessa hittar du på Googles sidor. Läs om Googles användning av kakor.

Beroende på kaka lagras dessa kakor i din webbläsare antingen under ditt besök eller i högst två år.

Om du inte vill att dina besök hos oss ska visas i statistiken i Google Analytics så finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare. Tillägget hämtar du här


Social media

Våra social media-kopplingar till exempel Facebook, LinkedIn, och Twitter sätter också cookies. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information. Genom att klicka på "dela"-knappen delas information till den sociala media-plattform i frågan. Genom att dela innehåll via sociala medias tilläggsdelar tar plattformen i frågan emot följande information: IP-adress, webbläsaridentifiering samt tidpunkten för webbläsningen. På social media-tjänster i frågan tillämpas varje tjänsteproducents användarvillkor

Sociala medietjänster använder sociala medier-cookies för att känna igen användaren så att du till exempelvis kan dela artiklar genom att klicka på en knapp. De kan spåra din webbläsare på andra webbplatser och bygga upp en profil över dina intressen. Detta kan påverka innehållet och informationen som du ser på andra webbplatser du besöker.

Läs mer om konfidentiell kommunikation och kakor på Traficoms webbsida


Juridiskt förbehåll

Webbplatsen tyolupa.fi

Vi strävar efter att hålla webbplatsen uppdaterad. Vi ansvarar dock inte för skador som direkt eller indirekt förorsakats av eventuella fel i innehållet på webbplatsen.

Inte heller ansvarar vi för material som har producerats externt och som vi har länkar till. Vi ansvarar inte heller för skador som beror på driftavbrott i datanät eller andra tekniska störningar.

Vår hemsida ändras regelbundet

Vi strävar efter att uppdatera vår hemsida regelbundet och kan ändra innehållet när som helst.

Vi utfärdar inga garantier eller utfästelser om användning av material på denna webbplats med avseende på fullständighet, korrekthet, exakthet, lämplighet, nytta, aktualitet, tillförlitlighet eller på annat sätt

Vi behåller rätten att avbryta tillgång till vår hemsida, eller stänga av den på obestämd tid.