Tjänster och priser

Fr.o.m. 1.9.2021

Prissättningen är baserad på tiden som används på uppdraget 124 € / timme (inkl. 24% moms).

Kostnadsfri initial rådgivning

Allmänna råd om arbetstillstånd per telefon/e-post. Preliminär bedömning av förutsättningar på arbetstillstånd. Vi avgör om och hur jag kan stå till tjänst.

0 €

Individuell rådgivning

inklusive beredning av ett enkelt dokument, t.ex. fylla i ett arbetsgivarens bilageformulär (TEM054) vid ett möte eller via e-post och telefon. I tydliga fall kan denna vara en tillräcklig åtgärd.

186 €

Beredning av ansökan om arbetstillstånd

och detaljerade råd om detta.

Om den sökande är närvarande med de nödvändiga handlingarna till hands, kan ansökan färdigställas och lämnas elektroniskt direkt in till myndigheterna.

372 €

Tilläggstjänster

Kontakter med myndigheterna, uppföljning av ansökningsprocessen, utarbetande och inlämnande av tillägsutredningar till myndigheterna. Kan bakas in i föregående åtgärd till ett fast pris.

124 €/h

Betalda tjänster inkluderar även e-post- och telefonrådgivning efteråt.

Eventuella resekostnader utanför Helsingforsregionen enligt överenskommelse.

Priserna inkluderar mervärdesskatt 24%.

Rätten till prisförändringar förbehålls.

Myndighetsavgifter, översättning av dokument etc. ingår inte i priset

Migrationsverkets behandlingsavgifter