Arbetstillstånd till Finland smidigare
Sakkunnig hjälp med uppehållstillstånd för utländsk arbetskraft

Individuell rådgivning

 • Kartläggning av förutsättningar för arbetstillsånd
  Ansökning om arbetstillstånd
 • Tilläggsutredningar för myndigheter

Flexibla tjänster för företag och privatpersoner.

Inledande rådgivning och kartläggning av situationen är gratis.

Arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för arbetare

Utmaningar:

Bestämmelser om arbets- och uppehållstillstånd förändras ständigt och är öppna för tolkningar.

Kraven varierar även regionalt och beroende på arbetsuppgifterna. Det är svårt att se helheten, särskilt när det gäller arbets- och näringsbyråns delbeslut med prövning av tillgång på lämplig arbetskraft.

Rådgivning om arbetstillstånd är spridd över flera olika myndigheter och andra aktörer. Myndigheternas telefontjänster har begränsade öppettider och det kan ta tid att få ett e-postsvar.

Anlita ett proffs

Ansökning om arbetstillstånd kan vara en komplicerad process med många fallgropar.

Jag är bekant med myndigheternas praxis, jag känner till relevanta lagar och förordningar och förklarar dem begripligt för min klient.

Tillsammans kartlägger vi de realistiska förutsättningarna för ett arbetstillstånd från klientens utgångspunkt.

Fallgropar

Enligt AN-byrån är merparten av de inkomna ansökningarna om arbetstillstånd ofullständiga och kräver tilläggsutredningar från arbetsgivarna.

Myndighetens begäran om tilläggsutredning kan vara svårbegriplig för gemene man som inte är så insatt i det byrokratiska fikonspråket. Å andra sidan är branschspecifika särdrag inte uppenbara för alla myndigheter. En beslutsfattare om arbetstillstånd kan tolka fackterminologin och bedöma tillgången på lämplig arbetskraft annorlunda än arbetsgivaren.

Ett negativt arbetstillståndsbeslut beror ibland på ett missförstånd eller en till synes obetydlig brist i ansökan eller tilläggsutredningen. Försenad tilläggsutredning kan också leda till att ansökan avslås.

Ansökningsprocessen flyter på smidigare om ansökan har beretts med omsorg och nödvändig dokumentation har bifogats till.
 • Du sparar tid, besvär och pengar

Ett negativt beslut om uppehållstillstånd kan omprövas genom att korrigera bristerna och lämna in en ny ansökan och betala behandlingsavgiften igen. Eller genom att överklaga till förvaltningsdomstolen.


Efter AN-byråns positiva delbeslut kontrollerar migrationsverket de allmänna förutsättningara för inträde till Finland. Den anställde måste också vara medveten om villkoren för sin blivande anställning och förhållanden i Finland. För detta ändamål kan den sökande bli kallad till en finsk beskickning för att bli hörd. Migrationsverket fattar sitt beslut på grundval av de skriftliga ansökningshandlingarna och information som erhållits från den sökande vid det muntliga förhöret.

Ansöka arbetstillstånd i Finland

Som regel måste det första uppehållstillståndet ansökas innan ankomsten till landet. Dock, om en utlänning har hittat ett jobb under sitt besök i Finland, kan denne ansöka om uppehållstillstånd, skriver Migrationsverket på sin webbplats.

Anställningen kan endast börja efter att Migrationsverket har utfärdat uppehållstillståndet. Undantagen specialist som på vissa villkor har rätt att arbeta innan tillståndet beviljats.

Om migrationsverkets beslut är negativt tillkommer beslut om avvisning ur landet, möjligen åtföljd av inreseförbud till Schengenområdet. migri.fi > avvisning

Förlängning kan endast ansökas i Finland

Fortsatt uppehållstilstånd måste ansökas före utgången av det tidigare tillståndet för att bibehålla rätten till att arbeta medan ansökan behandlas. Mer information: migri.fi > att arbeta under behandlingen av ansökan om fortsatt tillstånd

Utlandsresor bör planeras försiktigt om uppehållstillståndet går ut före eller under resan. Det kan bli problem vid gränserna utan ett giltigt uppehållstillstånd eller visum. Läs mer: migri.fi > kundmeddelande.

De faktiska behandlingstiderna för ansökningarna är betydligt längre än de beräknade tider som rapporteras av Migri.

Besvär hos förvaltningsdomstolen

I de fall Migrationsverket avslår en ansökan om uppehållstillstånd kan beslutet överklagas hos förvaltningsdomstolen. I ett sådant läge är det bra att kontakta en sakkunnig. Läs mer: oikeus.fi >

Kontaktuppgifter

 • Postadress:

Työlupapalvelu Ecares

Sturegatan 26 LT 36, 00510 Helsingfors

 • Personliga möten i huvudstadsregionen enligt överenskommelse.
 • Virtuella möten med hjälp av t.ex. Skype eller Teams.
  • FODS: Ecares, enskild näringsidkare

  FO-nummer 1716058-8

  I moms- och förskottsuppbördsregistren.

  Kontaktformulär:

  Vi använder cookies för att följa trafiken på denna webbplats.

  Vår cookiepolicy  Läs mer på Traficoms webbplats

  jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu