Työlupa = työntekijän oleskelulupa
Työlupakiemurat

Työntekijän- sekä yrittäjän oleskeluluvat

Maahanmuuttovirasto myöntää hakemuksesta työntekijän oleskeluvan, TTOL eli työluvan, joka pääsääntöisesti tarvitaan Suomessa tehtävää työntekoa ja oleskelua varten.

Vaikka ajantasainen lakiteksti ei tunne käsitettä työlupa, joka on peräsin vanhemmasta lakitekstistä, työlupa on edelleenkin vakiintunut käsite tarkoittaen oleskelulupaa työn perusteella.

Työlupa - oleskelulupa työn perusteella
Työlupa - oleskelulupa työn perusteella

Työntekijän- sekä yrittäjän oleskeluluvat ovat kaksivaiheisia.

  • Työntekijän oleskelulupa: Työ- ja elinkeinotoimisto selvittää ensin mm., onko työntekijän toimeentulo riittävä, onko työnteko tilapäistä vai jatkuvaa ja onko kyseiseen tehtävään saatavilla kohtuullisessa ajassa työvoimaa Suomesta tai EU/ETA -alueelta.

  • Yrittäjän oleskelulupa: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus varmistaa, että yritystoiminnalla on kannattavan toiminnan edellytykset.

  • Start up-yrittäjän oleskelulupa: Business Finland arvioi, onko yrityksen liiketoimintamallilla edellytykset nopeaan kansainväliseen kasvuun.

Vasta sen jälkeen Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen.

Edellä mainittujen lisäksi on useita työperäisiä sekä muita työntekoon oikeuttavia oleskelulupia jotka Maahanmuuttovirasto ratkaisee itsenäisesti, esimerkiksi erityisasiantuntijan oleskelulupa. Käytännössä ero työntekijän ja erityisasiantuntijan välillä liittyy koulutukseen ja palkkatasoon.

Maahanmuuttovirasto varmistaa että maahanmuuttaja täyttää maahantulon yleiset edellytykset:

  • Oleskelulupa voidaan myöntää vain, jos työntekijällä on mahdollisuus matkustaa Suomeen ja oleskella Suomessa laillisesti. Tätä varten pitää olla voimassaoleva passi.
  • Ei ole määrätty maahantulokieltoon
  • Ei vaaranna yleistä järjestystä ja turvallisuutta.
  • Ei vaaranna kansanterveyttä.

Lähde: Maahanmuuttovirasto migri.fi/tyontekijan-oleskelulupa

Turvapaikanhakijan työnteko

Turvapaikanhakijan oikeus työntekoon perustuu lakiin. Työnteko-oikeutta ei tarvitse hakea erikseen. Jos työnteko on jatkuvaa, voi hakea oleskelulupaa työnteon perusteella. Lisätietoa Maahanmuuttoviraston sivulla tässä

Työnantajan rooli lupaprosessissa

Kun haluat palkata ulkomailla olevan ulkomaalaisen EU-ja ETA-alueen ulkopuolelta, sinun on annettava työntekijälle työtarjous, jossa vahvistat, että varmasti palkkaat hänet töihin. Yleensä tämä tehdään solmimalla työsopimus. Jos työntekijä hakee työntekijän oleskelulupaa, vahvistat tiedot lomakkeella TEM_054 ja allekirjoituksellasi.

Joissakin tapauksissa työntekijä ei tarvitse oleskelulupaa. Tällöin työnteko-oikeus koskee rajattuja töitä ja enintään 90 päivän aikaa tai viisumin voimassaoloaikaa.

Yleensä työntekoon tarvitaan erikseen myönnettävä oleskelulupa

Viitteet:

Työluvan myöntämisen jälkeen on hoidettava myös asiat Suomessa. Verokortti, sosiaaliturvaan hakeutuminen sekä kotikunnan rekisteröinti hoituvat Helsingissä näppärästi yhdessä paikassa: International House Helsinki, katso video alla.

Sen jälkeen pankkiin avaamaan tili palkanmaksua varten sekä liikennelaitoksen tiskille matkakorttia hakemaan.

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston liikenteen seuraamiseen. Lisätietoa Traficomin sivulla.

Lue myös Tietosuojakäytäntö ja vastuuvapauslauseke