Työlupa - työntekijän oleskelulupa

Yrittäjän oleskelulupa, turvapaikanhakijan työnteko.

Työntekijän oleskelupa, TTOL eli työlupa myönnetään Suomessa tehtävää työntekoa ja oleskelua varten.

Yrittäjän oleskelulupaa hakee:

 • yksityinen yrittäjä eli toiminimiyritys
 • avoimen yhtiön yhtiömies
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies (ei äänetön yhtiömies) tai
 • sellainen osuuskunnan jäsen, jolla on rajaton lisämaksuvelvollisuus.
 • osakeyhtiöyrittäjä vähintään 30 % osuudella

Oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä on myös, että yrittäjä työskentelee itse yrityksessään Suomessa.

Työlupa - oleskelulupa työn perusteella
Työlupa - oleskelulupa työn perusteella

Freelancer ja kevytyrittäjä tarvitsee myös yrittäjän oleskeluluvan.

Työntekijän- sekä yrittäjän oleskeluluvat ovat kaksivaiheisia.

 • Työntekijän oleskelulupa: Työ- ja elinkeinotoimisto selvittää ensin mm., onko työntekijän toimeentulo riittävä, onko työnteko tilapäistä vai jatkuvaa ja onko kyseiseen tehtävään saatavilla kohtuullisessa ajassa työvoimaa Suomesta tai EU/ETA -alueelta.

 • Yrittäjän oleskelulupa: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus varmistaa, että yritystoiminnalla on kannattavan toiminnan edellytykset.

 • Start up-yrittäjän oleskelulupa: Business Finland arvioi, onko yrityksen liiketoimintamallilla edellytykset nopeaan kansainväliseen kasvuun.

Vasta sen jälkeen Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen.

Edellä mainittujen lisäksi on useita työperäisiä sekä muita työntekoon oikeuttavia oleskelulupia jotka Maahanmuuttovirasto ratkaisee itsenäisesti, esimerkiksi erityisasiantuntijan oleskelulupa. Käytännössä ero työntekijän ja erityisasiantuntijan välillä liittyy koulutukseen ja palkkatasoon.

Maahanmuuttovirasto varmistaa että maahanmuuttaja täyttää maahantulon yleiset edellytykset:

 • Oleskelulupa voidaan myöntää vain, jos työntekijällä on mahdollisuus matkustaa Suomeen ja oleskella Suomessa laillisesti. Tätä varten pitää olla voimassaoleva passi.
 • Ei ole määrätty maahantulokieltoon
 • Ei vaaranna yleistä järjestystä ja turvallisuutta.
 • Ei vaaranna kansanterveyttä.

Lähde: migri.fi/tyontekijan-oleskelulupa

Turvapaikanhakijan työnteko

Turvapaikanhakijan oikeus työntekoon perustuu lakiin. Työnteko-oikeutta ei tarvitse hakea erikseen. Jos työnteko on jatkuvaa, voi hakea oleskelulupaa työnteon perusteella. Lisätietoa Maahanmuuttoviraston sivulla tässä

Joissakin tapauksissa työntekijä ei tarvitse oleskelulupaa. Tällöin työnteko-oikeus koskee rajattuja töitä ja enintään 90 päivän aikaa tai viisumin voimassaoloaikaa.

Yleensä työntekoon tarvitaan erikseen myönnettävä oleskelulupa.

Viitteet:

Työluvan myöntämisen jälkeen on hoidettava myös asiat Suomessa. Verokortti, sosiaaliturvaan hakeutuminen sekä kotikunnan rekisteröinti hoituvat Helsingissä näppärästi yhdessä paikassa: International House Helsinki.

Sen jälkeen pankkiin avaamaan tili palkanmaksua varten sekä liikennelaitoksen tiskille matkakorttia hakemaan.