Oleskelulupa työntekijälle

Työlupakiemurat

Työlupia eli työperusteisia oleskelulupia on parikymmentä erilaista, kullekin omat edellytykset ja hakuprosessinsa. Yleisin on ns. "työntekijän oleskelulupa", johon TE-toimisto tekee osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto eli "Migri" lopullisen päätöksen.

Työluvan saantia ohjaavat pykälät ja alueelliset linjaukset ovat tulkinnanvaraisia sekä muuttuvat jatkuvasti.

Kokonaisuutta on vaikea hahmottaa, varsinkin kun edessä on TE-toimiston osapäätös.

Ota asiantuntija avuksi

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan työluvan edellytykset sekä työnantajan että työntekijän lähtökohdista ja selvitetään paras mahdollinen etenemistapa.

  • Tilannekartoitus ja alkuneuvonta on maksuton, eikä sido mihinkään.

Jos niin sovimme, autan työluvan hakemisessa koko prosessin alusta loppuun tai osittain tarpeen mukaan.

Yhteistuumin väistelemme sudenkuopat jotka voisivat jumittaa hakuprosessia tai johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

Vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin 👇
Vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin 👇

Työluvan hakeminen Suomessa

Ensimmäistä oleskelulupaa pitäisi hakea ennen maahantuloa. Jos henkilö kuitenkin Suomessa vieraillessaan on löytänyt työpaikan, voi hän hakea työlupaa Suomesta käsin.

Jos hakemus on jätetty Migrille, voi oleskella Suomessa hakemuksen käsittelyajan, vaikka viisumivapaa oleskeluaika tai viisumin voimassaolo tänä aikana päättyisikin

Työnteon voi aloittaa vasta kun Migri on myöntänyt työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan. Poikkeuksiakin on, esimerkiksi erityisasiantuntijalla on oikeus työskennellä jo ennen työluvan myöntämistä. Käytännössä ero työntekijän ja erityisasiantuntijan välillä liittyy koulutukseen ja palkkatasoon.

Jos Migri hylkää hakemuksen, hakija käännytetään Suomesta ja joissakin tilanteissa päälle voi rapsahtaa maahantulokielto Schengen-alueelle.

Jatkolupaa voi hakea vain Suomessa

Jatkolupaa on haettava ennen edellisen luvan päättymistä, jotta työnteko-oikeus säilyy hakemuksen käsittelyn ajan.

Ongelmien välttämiseksi ulkomaanmatkoja ei kannata varata etukäteen jos oleskelulupa on katkolla ennen matkaa tai sen aikana.

Määräaikainen jatkolupa myönnetään enintään neljäksi vuodeksi.

Pysyvä oleskelulupa

Pysyvä oleskelulupa (P) on voimassa toistaiseksi ja töitä saa tehdä ilman rajoituksia.

Sen voi saada, kun on asunut Suomessa rötöstelemättä yhtäjaksoisesti neljä vuotta jatkuvalla (A) oleskeluluvalla ja edellytykset jatkuvan oleskeluluvan saamiselle ovat olemassa. Migri ratkaisee hakemuksen ilman edeltävää osapäätöstä.

Uusi hallitus aikoo kiristää pysyvän luvan ehtoja. Lue lisää

Yrittäjän oleskelulupa

ELY-keskus varmistaa, että yritystoiminnalla on kannattavan toiminnan edellytykset.

Startup-yrittäjän oleskelulupa

Business Finland arvioi, onko yrityksen liiketoimintamallilla edellytykset nopeaan kansainväliseen kasvuun.

Oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä on myös, että yrittäjä työskentelee itse yrityksessään Suomessa. Migri ratkaisee yleiset maahantulon edellytykset.

Opiskelijan työnteko-oikeus

Opiskelijan oleskeluluvalla voi työskennellä opintojen ohella keskimäärin 30 tuntia viikossa kalenterivuoden aikana. 30 tunnin rajoitukseen ei lasketa tutkintoon liittyvää työtä eli työharjoittelua ja lopputyön tekemistä.

Työnteko-oikeuden varmistaminen

Työnantajan on varmistuttava siitä, että työntekijällä on oikeus työskennellä Suomessa.

EU-kansalainen ei tarvitse työlupaa, hänellä on rajoittamaton työnteko-oikeus heti Suomeen saavuttuaan.

Toisen maan oleskelulupa ei yleensä oikeuta työntekoon Suomessa etenkään yli 90 päivää.

"Harmaa passi"

Jos toisen EU-maan myöntämän muukalaispassin haltija solmii työsuhteen Suomessa toimivan työnantajan kanssa, tarvitsee hän pääsääntöisesti työntekijän oleskeluluvan.

Kansalaisuuden ja työnteko-oikeuden voi varmistaa työntekijän passista, oleskelulupakortista tai jatkolupaa hakeneen vireilläolotodistuksesta.

Ukrainasta Suomeen paenneet

Tilapäinen suojelu otettiin Euroopan unionissa käyttöön, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24.2.2022. Tilapäistä suojelua hakeneella on rajoittamaton oikeus työntekoon heti kun hän on jättänyt hakemuksensa rajaviranomaiselle tai poliisille.

Migri jatkaa tilapäistä suojelua 4.3.2025 asti.

Asiakas oleskelee ja työskentelee Suomessa laillisesti 4.3.2025 asti, vaikka tilapäisen suojelun perusteella myönnetyssä oleskelulupakortissa olisi päättymispäivämäärä 4.3.2023 tai 4.3.2024.

Uusi kortti on kuitenkin aina varmin tapa todistaa, että oleskelulupa ja työnteko-oikeus ovat voimassa ja asiakkaalla on oikeus oleskella Suomessa. Uutta maksutonta oleskelulupakorttia voi hakea 17.2.2024 alkaen.

Työpaikan tai tekijän löytäminen

Työmarkkinatori on ilmainen töiden ja tekijöiden kohtaamispaikka


Tarkempaa tietoa allekirjoittaneelta ja Maahanmuuttovirastolta tai TE-toimistolta.