Tämä sivusto

Oikeudellinen varauma

Tämä sivusto on yksityisen elinkeinonharjoittajan ylläpitämä, eikä ole sidoksissa viranomaisiin. Sivustolla oleva materiaali on laadittu vain informatiivisessa tarkoituksessa, eikä siinä mainittuja seikkoja ole tarkoitettu oikeudelliseksi ohjeeksi tai neuvoksi.

Vaikka sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen, sivustolla oleva aineisto esitetään sellaisena kuin se on ollut julkaisupäivänä, emmekä anna mitään takuuta aineiston virheettömyydestä, ajankohtaisuudesta tai täydellisyydestä.

Työlupapalvelu TSS / Jussi Ruuskanen ei vastaa sivuston keskeytyksettömästä tai virheettömästä toiminnasta, eikä mistään sivuston tai sen aineiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Pidätämme oikeuden päivittää näitä sivuja tai sulkea ne milloin tahansa.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Sivuston sisäiset linkit aukeavat pääasiassa samaan selainikkunaan. Linkit sivuston ulkopuolelle avautuvat uuteen selainikkunaan.

Tähän sivustoon ja tällä sivustolla olevaan aineistoon sovelletaan Suomen lakia.