Työlupa-asiantuntija

Tausta, osaaminen ja toiminta pähkinänkuoressa.

Työskentelin TE-toimiston työlupapalveluissa työlupa-asiantuntijana vuosina 2006 - 2018. Tehtäviini sisältyivät kaikki työntekijän oleskelulupiin liittyvät rutiinit selvityksineen, osapäätökset, asiakaspalvelua sekä valitusvastineiden laatiminen hallinto-oikeuteen.

Työ sisälsi myös tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa  ja omalle työyhteisölle sekä ulkopuolisille tahoille kohdennettua koulutusta ulkomaalaisen työntekijän lupa- ja rekisteröintiasioista. Siinä sivussa hieman kansaivälistä EURES-työnvälitystä.

 Lämpimät kiitokset työyhteisölle sekä yhteistyöverkostolle näistä vuosista.

Keväällä 2018 jäin TE-toimistosta eläkkeelle joten voin tarjota asiantuntemukseni käyttöösi.

Aiemmin olen asunut ja työskellyt Suomen lisäksi Ruotsissa ja Irlannissa mm. ravintola-alalla, ammattiopettajana sekä rekrytointiyrittäjänä.

Toimiessani TE-toimistossa viranomaisasemassa kaipasin asiakaspalvelutilanteissa sellaista tahoa, jolle olisin voinut ohjata asiakkaita saamaan yksilöllistä neuvontaa yhdeltä luukulta ja apua esimerkiksi hakulomakkeiden täyttämiseen.

Viranomaisen neuvontavelvollisuus täyttyy kun neuvotaan ottamaan yhteyttä toiseen viranomaiseen tai lakimieheen, tai annetaan asiaa koskeva esite.

Pidän itseni edelleenkin ajan tasalla työlupia koskevasta lainsäädännöstä, linjauksista ja viranomaiskäytännöistä.

Ketterä toimintamallini ja syvällinen erityisosaamiseni muodostavat merkittävän kilpailuedun verrattuna perinteisten lakitoimistojen sekä lupapalveluyritysten tarjoamiin palveluihin.

Työntekijän oleskeluluvan lisäksi kokemusta on karttunut mm. erityisasiantuntijan-, yrittäjän sekä pysyvän oleskeluluvan saamisesta asiakkailleni.

Palvelen ensisijassa puhelimitse ja sähköpostilla, tapaamiset etäyhteyksien avulla. Pyrin toistaiseksi rajoittamaan fyysisiä tapaamisia ja koronaviruksen leviämistä omalta osaltani.

Toiminimi "Ecares" on lyhennys vanhasta yritystoiminnastani "Euro Catering Recruitment Services" YTJ-rekisterissä (Y-tunnus 1716058-8) toiminimi oli valmiina kun aloitin nykyisen toiminnan virkamiesvuosien jälkeen ns. kevytyrittäjänä.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu