Työlupien sudenkuoppia

TE-toimiston mukaan valtaosa työntekijän olekelulupahakemuksista saapuu puutteellisina ja vaatii lisäselvityksiä työnantajilta.

TE-toimiston selvityspyyntö voi olla vaikeaselkoinen kapulakieleen tottumattomalle. Toisaalta eri toimialojen-, saati työpaikkojen erityispiirteet eivät välttämättä ole itsestään selviä lupavirkailijoille.

- Työlupapäättäjä voi esimerkiksi arvioida sopivan työvoiman saatavuuden eri lailla kuin työnantaja.

Työluvan hylkypäätös johtuu joskus väärinkäsityksestä tai mitättömältä tuntuvasta puutteesta hakemuksessa tai toimitetussa lisäselvityksessä.

- Myöhässä toimitettu selvitys voi myös johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

Hakuprosessi etenee sujuvammin kun hakemus on väännetty viranomaisille rautalangasta ja tarvittavat lisäselvitykset on liitetty hakemukseen valmiiksi.

  • Säästyy aikaa, vaivaa ja rahaa
Pilkkuvirheestä aiheutuneen kielteisen työlupapäätöksen voi saada oikaistua korjaamalla puutteet ja tekemällä kokonaan uuden hakemuksen, sekä maksamalla käsittelymaksun uudelleen. Tai hakemalla muutosta oikeusteitse.


TE-toimiston myönteisen osapäätöksen jälkeen

Migri varmistaa, että hakija täyttää maahantulon yleiset edellytykset.

Työkuvan hakijan on myös tunnettava tulevan työsuhteensa ehdot, olosuhteet ja oikeutensa Suomessa. Sitä varten etenkin matalasti koulutetut, tietyistä maista tulevat hakijat voidaan kutsua Suomen edustustoon kuultavaksi, jolloin käsittelyaika pitenee kuukausilla.

Migri päättää luvan myöntämisestä kirjallisen hakemuksen sekä hakijalta suullisesti saatujen tietojen pohjalta.