Ajankohtaista

Työlupa - oleskelulupa - uutisia ja mielipiteitä

Ulkomaalainen työntekijä voi saada verokortin tai veronumeron käymättä verotoimistossa - poikkeusmenettely jatkuu 28.2.2022 asti. Kevennetty menettely on työntekijälle helppo, sillä asian voi laittaa vireille jo lähtömaassa eikä jonottamista verotoimistossa välttämättä tarvita. Menettelyn kautta veronumeron ja verokortin saa muutamassa päivässä.

Hallitus esittää opiskelijoiden oleskelulupiin muutoksia helpottamaan opintojen suorittamista, kun opiskelija saisi jatkossa oleskeluluvan koko opintojensa ajaksi. Myös ulkomaalaisten opiskelijoiden oikeutta tehdä töitä opintojensa rinnalla parannettaisiin.

1.1.2022 voimaan tulevassa Lapin ELY-keskuksen työlupalinjauksessa on määritelty ne ammattiluokat ja -nimikkeet, joille työntekijän oleskelulupaa voidaan puoltaa ilman erikseen tehtävää selvitystä työvoiman saatavuudesta.

Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen työlupalinjaus on tehty osana ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan lieventämiskokeilua. 27.10.2021 voimaan astuneessa työlupalinjauksessa on aikaisempaa enemmän ammattiluokkia.

Maahanmuuttoviraston videot kertovat oleskeluluvan hakemisesta, palvelupisteessä asioinnista ja verkkopalvelu Enter Finlandista. Oleskelulupaa kannattaa hakea verkossa, sillä se on paperihakemusta edullisempaa ja saat päätöksen nopeammin.

Migri uudisti turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeustodistukset, jotta niiden sisältö olisi selkeämpi ja ymmärrettävämpi. Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus perustuu ulkomaalaislakiin. Lain mukaan työntekijä ei tarvitse todistusta työnteko-oikeudesta. Työntekijä tai työnantaja voi kuitenkin halutessaan pyytää todistuksen. Lue migrin sivuilta, miten...

Viimeisimpään alueelliseen työlupalinjaukseen on koottu ne ammattialat, joille työlupia voidaan puoltaa Uudellamaalla ilman edeltävää työvoiman saatavuusselvitystä:

Vanhimmat kirjoitukset poistetaan