Ajankohtaista

Työlupa - oleskelulupa - uutisia ja mielipiteitä

Hallitus esittää 17.12.20, että kolmansista maista Suomeen kausityöntekijöiksi tulevilla on nykyistä helpompaa vaihtaa työnantajaa Suomessa ollessaan. Esityksessä ehdotetaan hallitusohjelman mukaisesti muutettavaksi kausityölakia, joka koskee työsuhteessa tapahtuvaa kausityötä maatalouden ja matkailun alalla.

Maahanmuuttovirasti jatkaa 31.12.2021 asti käytäntöä, jonka mukaan jatkolupa voidaan myöntää, vaikka hakijan ansiotulot olisivat tilapäisesti vaadittua alhaisemmat koronaviruspandemian vuoksi.

Maahanmuuttovirasto tiedottaa: Numerosta 0295 419 601 työnantaja voi tiedustella arkisin klo 8.30-12 esimerkiksi työntekijöiden oleskeluluvista, hakemusten täyttämisestä ja työnteko-oikeudesta. Jos linjalla on ruuhkaa, voi jättää soittopyynnön.

Migri tiedottaa: Maahanmuuttovirasto on asettanut 1.2.2021 alkaen hankkeen, jonka tavoite on nopeuttaa ja sujuvoittaa työperusteisten lupien ja kansainvälisten opiskelijoiden oleskelupien käsittelyä. Tavoite on, että asiakas saa työluvan keskimäärin kuukaudessa vuoteen 2023 mennessä.

Kansainvälisen matkailun epävarmat näkymät tulevat edelleen heijastumaan työvoimatarpeisiin niin matkailussa kuin siihen kytkeytyvillä toimialoilla. Työvoiman saatavuushaasteita on kuitenkin samanaikaisesti useissa ammateissa. Syksyn ammattibarometrissa työnhakijapulaa arvioitiin olevan 32 ammatissa; sosiaali- ja terveydenhuollon ammattien lisäksi...

Uudenmaan ELY-keskus on päivittänyt alueellista työlupalinjaustaan 2.1.2021 alkaen siten, että edelliseen linjaukseen verrattuna pula-ammattien listalta on pudotettu ravintola-alan ammatit sekä kotisiivoojat. Rakennusalan pula-ammatteihin on palautettu maalarit ja lisätty muurarit.

"Koronapandemian vaikutus näkyy edelleen Keski-Suomen työmarkkinatilanteen muutoksessa vuoden takaiseen vaikkakin myönteistä kehitystä on tapahtunut", toteaa Keski-Suomen ELY-keskus syyskuussa 2020 päivitetyssä linjauksessaan.

Hallitus esittää työntekijöiden lähettämisestä annettuun lakiin muutoksia, jotka edistävät lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua työehdoissa kansallisten työntekijöiden kanssa ja yritysten tasavertaista kilpailua.

Kaksi vuotta vanhemmat kirjoitukset poistetaan

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu