Ajankohtaista

Työlupa - oleskelulupa - uutisia ja mielipiteitä

Kansainvälisen matkailun epävarmat näkymät tulevat edelleen heijastumaan työvoimatarpeisiin niin matkailussa kuin siihen kytkeytyvillä toimialoilla. Työvoiman saatavuushaasteita on kuitenkin samanaikaisesti useissa ammateissa. Syksyn ammattibarometrissa työnhakijapulaa arvioitiin olevan 32 ammatissa; sosiaali- ja terveydenhuollon ammattien lisäksi...

Uudenmaan ELY-keskus on päivittänyt alueellista työlupalinjaustaan 2.1.2021 alkaen siten, että edelliseen linjaukseen verrattuna pula-ammattien listalta on pudotettu ravintola-alan ammatit sekä kotisiivoojat. Rakennusalan pula-ammatteihin on palautettu maalarit ja lisätty muurarit.

Hallitus esittää 17.12.20, että kolmansista maista Suomeen kausityöntekijöiksi tulevilla on nykyistä helpompaa vaihtaa työnantajaa Suomessa ollessaan. Esityksessä ehdotetaan hallitusohjelman mukaisesti muutettavaksi kausityölakia, joka koskee työsuhteessa tapahtuvaa kausityötä maatalouden ja matkailun alalla.

"Koronapandemian vaikutus näkyy edelleen Keski-Suomen työmarkkinatilanteen muutoksessa vuoden takaiseen vaikkakin myönteistä kehitystä on tapahtunut", toteaa Keski-Suomen ELY-keskus syyskuussa 2020 päivitetyssä linjauksessaan.

Migri 9.11.2020: Koronaviruspandemian takia monet asiakkaamme pääsevät tunnistautumaan vasta usean kuukauden päästä siitä, kun he ovat lähettäneet hakemuksensa Enter Finland -verkkopalvelussa.

Hallitus esittää työntekijöiden lähettämisestä annettuun lakiin muutoksia, jotka edistävät lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua työehdoissa kansallisten työntekijöiden kanssa ja yritysten tasavertaista kilpailua.

Edelliseen linjaukseen verrattuna pula-ammattien listalta on pudotettu siivoojat sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijät. "Pandemian aiheuttama kriisi on vaikuttanut nopeasti erityisesti palvelualoille ja pk-sektorille. Lomautusten määrä on ollut voimakkaassa nousussa ja on odotettavaa, että työttömyys tulee nousemaan." Pirkanmaan ELY-keskus on...

Suomen ulkoministeriön edustustot ovat keskeyttäneet 19.3. oleskelulupahakemusten vastaanoton ja käsittelyn koronavirusepidemian takia. Ulkoministeriö on ilmoittanut, että jo vastaanotetut oleskelulupahakemukset laitetaan vireille normaalisti ja toimitetaan Maahanmuuttovirastoon käsiteltäväksi. Edustustojen poikkeusjärjestely on voimassa...

Kaksi vuotta vanhemmat kirjoitukset poistetaan

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu