Uutisia

Työlupa - oleskelulupa - ajankohtaista

Poimintoja hallitusohjelmasta: Jatkossa työperäisellä oleskeluluvalla oleskelevan henkilön on poistuttava Suomesta, mikäli hän ei yli kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen onnistu löytämään uutta työpaikkaa. Työnantajan on ilmoitettava Maahanmuuttovirastolle työsuhteen päättymisestä tai muutoksista sanktion uhalla.

Uudenmaaan ELY-keskus on päättänyt soveltaa saatavuusharkintaa lähes kaikkiin rakennusalan töihin 15.6.2023 alkaen. Alueelliseen työlupalinjaukseen on koottu ne ammattialat, joille työlupia voidaan puoltaa Uudellamaalla ilman työvoiman saatavuusselvitystä:

Tähän linjaukseen on koottu ne ammattialat, joita voidaan Pirkanmaalla puoltaa ilman edeltävää työvoiman saatavuusselvitystä. Linjaus on voimassa 30.11.2023 asti.

Ulkomaalaislain 5. luku uudistui 23.2.2023. "Lakiuudistuksilla on vaikutuksia erityisesti työn perusteella oleskelulupaa hakeviin sekä työnantajiin. Uuden lain mukaisia lupia myönnetään 23.2. alkaen. Hakemukset, joihin ei ennen tätä ole tehty päätöstä, käsitellään uuden lain mukaan". Lue lisää👇

Maahanmuuttovirasto otti käyttöön tulorekisterin 19.1.2022. Sinun tai työnantajasi ei tarvitse liittää hakemukseesi selvitystä sinulle Suomessa maksetuista palkoista, etuuksista tai eläkkeistä.

Migri tiedottaa: Voit kysyä omaa tai työntekijäsi työnteko-oikeutta sähköpostilla ilmaiseksi. Jos sinulla on oleskelulupa, näet työnteko-oikeuden oleskelulupakortistasi. Jos sinulla ei ole oleskelulupaa tai et ole varma työnteko-oikeudestasi, voit kysyä sitä Maahanmuuttovirastosta sähköpostilla.

1.1.2023 voimaan tulleessa Lapin ELY-keskuksen työlupalinjauksessa on määritelty ne ammattiluokat ja -nimikkeet, joille työntekijän oleskelulupaa voidaan puoltaa ilman erikseen tehtävää selvitystä työvoiman saatavuudesta.

Digi- ja väestötietoviraston Suomi-fi-verkkopalvelussa julkaistu Töihin Suomeen -opas neuvoo Suomeen tulevia työntekijöitä ja yrittäjiä suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Opas on tuotettu yhteistyössä maahanmuuttoon liittyvien keskeisten viranomaisten sekä järjestöjen ja maahanmuuttajia auttavien yritysten kanssa.

Työntekijän oleskelulupahakemukset käsitellään 15.9.2022 lähtien valtakunnallisesti ilman alueellisia toimivaltarajoja. Aiemmin hakemukset käsiteltiin alueellisesti perustuen siihen, missä työnteko tapahtuu. Hakemusten käsittelyyn ei tule muutoksia, mutta Työlupapalveluiden puhelinpalvelunumero ja sähköpostiosoite muuttuivat valtakunnallisiksi....

Vanhentuneet kirjoitukset poistetaan