Ajankohtaista

Työlupa - oleskelulupa - uutisia ja mielipiteitä


Maahanmuuttoviraston videot kertovat oleskeluluvan hakemisesta, palvelupisteessä asioinnista ja verkkopalvelu Enter Finlandista. Oleskelulupaa kannattaa hakea verkossa, sillä se on paperihakemusta edullisempaa ja saat päätöksen nopeammin.

Migri uudisti turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeustodistukset, jotta niiden sisältö olisi selkeämpi ja ymmärrettävämpi. Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus perustuu ulkomaalaislakiin. Lain mukaan työntekijä ei tarvitse todistusta työnteko-oikeudesta. Työntekijä tai työnantaja voi kuitenkin halutessaan pyytää todistuksen. Lue migrin sivuilta, miten...

Viimeisimpään alueelliseen työlupalinjaukseen on koottu ne ammattialat, joille työlupia voidaan puoltaa Uudellamaalla ilman edeltävää työvoiman saatavuusselvitystä:

Sosiaali- ja terveysalalla sekä tietotekniikka/ICT alalla on jatkuvasti tarvetta ammattilaisista. Kuljetusalalla on pulaa muun muassa ammattilaisista, joilta edellytetään erityispätevyyttä. Muoviteollisuus on viimeksi kuluneen vuoden aikana työllistänyt Pohjois-Karjalassa runsaasti uusia työntekijöitä, ja osaavan työvoiman tarve on jatkuvaa.

Maahanmuuttovirasto parantaa asiakaspalveluaan. Kesän aikana Maahanmuuttovirasto avaa palvelupisteisiin tuhansia uusia varattavia aikoja, ja lisää asiakkaiden neuvontaa. Virasto selvittää palvelupisteiden ajanvarausjärjestelmän uudistamista.

Migri tiedottaa: Työperusteisia oleskelulupia on monia erilaisia ja niiden käsittelyajat vaihtelevat. Kaikkien ensimmäisten työperusteisten oleskelulupien käsittelyaikojen mediaani oli tämän vuoden tammi-maaliskuussa 37 päivää. Vuonna 2020 se oli 70 päivää. Mediaani tarkoittaa sitä, että puolet hakijoista on saanut päätöksen 37 päivässä tai...

"Kainuussa korona on kurittanut erityisesti kansainvälistä matkailua, mutta myös pieniä palvelu- ja kaupan alan yrityksiä, kuten tapahtumayrityksiä, kivijalkakauppoja, erikoisliikkeitä ja henkilöstöruokaloita. Koronasta aiheutuneet matkailun tulonmenetykset heijastuvat laajasti muihin oheispalveluja tarjoaviin yrityksiin. Myös...

Hallitus esittää 17.12.20, että kolmansista maista Suomeen kausityöntekijöiksi tulevilla on nykyistä helpompaa vaihtaa työnantajaa Suomessa ollessaan. Esityksessä ehdotetaan hallitusohjelman mukaisesti muutettavaksi kausityölakia, joka koskee työsuhteessa tapahtuvaa kausityötä maatalouden ja matkailun alalla.

Vanhimmat kirjoitukset poistetaan