Ajankohtaista

Työlupa - oleskelulupa - uutisia ja mielipiteitä

13.6.2022 päivitettyyn alueelliseen työlupalinjaukseen on koottu ne ammattialat, joille työlupia voidaan puoltaa Uudellamaalla ilman edeltävää työvoiman saatavuusselvitystä:

Tämä linjaus kattaa Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan. Jos ammattinimike on listattuna alueellisessa linjauksessa työnantajan ei tarvitse ilmoittaa avoimesta työpaikasta te-palvelut.fi -sivuilla, ennen kuin tehtävään voidaan rekrytoida työntekijä kolmansista maista.

Migri: Opiskelija voi saada jatkossa oleskeluluvan suoraan koko opintojensa ajaksi, kun lainsäädäntö muuttuu 15.4.2022. Opiskelijat ja tutkijat voivat jatkossa saada opintojensa jälkeen myös kahdeksi vuodeksi oleskeluluvan työnhakua varten.

Suomi myöntää Ukrainasta paenneille tilapäistä suojelua. Tilapäistä suojelua hakeneella on oikeus työntekoon heti, kun hän on jättänyt hakemuksensa. Hänen ei siten tarvitse odottaa oleskeluluvan myöntämistä eikä oleskelulupakorttia voidakseen työskennellä. Todistus hakemuksen rekisteröinnistä riittää.

25.2.2022 päivättyyn Etelä-Savon ELY-keskuksen alueelliseen työlupalimjaukseen on koottu ne ammattialat, joita voidaan alueella puoltaa ilman työvoiman saatavuusselvitystä.

TEM: Hallitus pyrkii ulkomaalaislain 5 lukua uudistamalla nopeuttamaan oleskelulupaprosesseja niin, että työperusteisten oleskelulupien käsittelyaika lyhenee hallituskauden loppuun mennessä keskimäärin 30 vuorokauteen. Uudistus lisäisi myös automaation käyttöä ja mahdollistaisi työnantajien sertifioinnin, mikä helpottaisi hakuprosessia.

Ulkomaalainen työntekijä voi saada verokortin tai veronumeron käymättä verotoimistossa - poikkeusmenettely jatkuu 28.2.2022 asti. Kevennetty menettely on työntekijälle helppo, sillä asian voi laittaa vireille jo lähtömaassa eikä jonottamista verotoimistossa välttämättä tarvita. Menettelyn kautta veronumeron ja verokortin saa muutamassa päivässä.

1.1.2022 voimaan tulevassa Lapin ELY-keskuksen työlupalinjauksessa on määritelty ne ammattiluokat ja -nimikkeet, joille työntekijän oleskelulupaa voidaan puoltaa ilman erikseen tehtävää selvitystä työvoiman saatavuudesta.

Vanhimmat kirjoitukset poistetaan