Uutisia

Työlupa - oleskelulupa - ajankohtaista

"TE-palveluiden, Maahanmuuttoviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön kehitystoimet ovat lyhentäneet työntekijän oleskelulupien käsittelyaikaa keskimäärin 41 vuorokauteen helmikuussa 2024. Vuotta aikaisemmin käsittelyaika oli 77 vuorokautta. Erityisen merkittävää on myönteisten lupapäätösten käsittelyajan nopeutuminen. Käsittelyaika oli...

1.1.2024 voimaan tulleessa Lapin ELY-keskuksen työlupalinjauksessa on määritelty ne ammattiluokat ja -nimikkeet, joille työntekijän oleskelulupaa voidaan puoltaa ilman erikseen tehtävää selvitystä työvoiman saatavuudesta.

Alueelliseen työlupalinjaukseen on koottu ne ammattialat, joille työlupia voidaan puoltaa Uudellamaalla ilman työvoiman saatavuusselvitystä:

Tähän linjaukseen on koottu ne ammattialat, joita voidaan Pirkanmaalla puoltaa ilman edeltävää työvoiman saatavuusselvitystä. Alueellinen linjaus on voimassa 31.5.2024 asti

Poimintoja hallitusohjelmasta: Jatkossa työperäisellä oleskeluluvalla oleskelevan henkilön on poistuttava Suomesta, mikäli hän ei yli kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen onnistu löytämään uutta työpaikkaa. Työnantajan on ilmoitettava Maahanmuuttovirastolle työsuhteen päättymisestä tai muutoksista sanktion uhalla.

Ulkomaalaislain 5. luku uudistui 23.2.2023. "Lakiuudistuksilla on vaikutuksia erityisesti työn perusteella oleskelulupaa hakeviin sekä työnantajiin. Uuden lain mukaisia lupia myönnetään 23.2. alkaen. Hakemukset, joihin ei ennen tätä ole tehty päätöstä, käsitellään uuden lain mukaan". Lue lisää👇

Maahanmuuttovirasto otti käyttöön tulorekisterin 19.1.2022. Sinun tai työnantajasi ei tarvitse liittää hakemukseesi selvitystä sinulle Suomessa maksetuista palkoista, etuuksista tai eläkkeistä.

Migri tiedottaa: Voit kysyä omaa tai työntekijäsi työnteko-oikeutta sähköpostilla ilmaiseksi. Jos sinulla on oleskelulupa, näet työnteko-oikeuden oleskelulupakortistasi. Jos sinulla ei ole oleskelulupaa tai et ole varma työnteko-oikeudestasi, voit kysyä sitä Maahanmuuttovirastosta sähköpostilla.

Digi- ja väestötietoviraston Suomi-fi-verkkopalvelussa julkaistu Töihin Suomeen -opas neuvoo Suomeen tulevia työntekijöitä ja yrittäjiä suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Opas on tuotettu yhteistyössä maahanmuuttoon liittyvien keskeisten viranomaisten sekä järjestöjen ja maahanmuuttajia auttavien yritysten kanssa.

Vanhentuneet kirjoitukset poistetaan