Uutisia

Työlupa - oleskelulupa - ajankohtaista

Tämä linjaus kattaa Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan. Jos ammattinimike on listattuna alueellisessa linjauksessa työnantajan ei tarvitse ilmoittaa avoimesta työpaikasta te-palvelut.fi -sivuilla, ennen kuin tehtävään voidaan rekrytoida työntekijä kolmansista maista.

Digi- ja väestötietoviraston Suomi-fi-verkkopalvelussa julkaistu Töihin Suomeen -opas neuvoo Suomeen tulevia työntekijöitä ja yrittäjiä suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Opas on tuotettu yhteistyössä maahanmuuttoon liittyvien keskeisten viranomaisten sekä järjestöjen ja maahanmuuttajia auttavien yritysten kanssa.

Työntekijän oleskelulupahakemukset käsitellään 15.9.2022 lähtien valtakunnallisesti ilman alueellisia toimivaltarajoja. Aiemmin hakemukset käsiteltiin alueellisesti perustuen siihen, missä työnteko tapahtuu. Hakemusten käsittelyyn ei tule muutoksia, mutta Työlupapalveluiden puhelinpalvelunumero ja sähköpostiosoite muuttuivat valtakunnallisiksi....

Sisäministeriö: "Nykyinen ulkomaalaislaki tuli voimaan vuonna 2004. Voimaantulonsa jälkeen lakia on muutettu kaikkiaan noin 90 kertaa, ja alkuperäisistä pykälistä 85 % on ollut muutoksen kohteena. Lukuisten muutosten johdosta lain rakenne on kärsinyt, ja laista on tullut vaikeasti hahmotettava.

13.6.2022 päivitettyyn alueelliseen työlupalinjaukseen on koottu ne ammattialat, joille työlupia voidaan puoltaa Uudellamaalla ilman edeltävää työvoiman saatavuusselvitystä:

Migri: Opiskelija voi saada jatkossa oleskeluluvan suoraan koko opintojensa ajaksi, kun lainsäädäntö muuttuu 15.4.2022. Opiskelijat ja tutkijat voivat jatkossa saada opintojensa jälkeen myös kahdeksi vuodeksi oleskeluluvan työnhakua varten.

Suomi myöntää Ukrainasta paenneille tilapäistä suojelua. Tilapäistä suojelua hakeneella on oikeus työntekoon heti, kun hän on jättänyt hakemuksensa. Hänen ei siten tarvitse odottaa oleskeluluvan myöntämistä eikä oleskelulupakorttia voidakseen työskennellä. Todistus hakemuksen rekisteröinnistä riittää.

TEM: Hallitus pyrkii ulkomaalaislain 5 lukua uudistamalla nopeuttamaan oleskelulupaprosesseja niin, että työperusteisten oleskelulupien käsittelyaika lyhenee hallituskauden loppuun mennessä keskimäärin 30 vuorokauteen. Uudistus lisäisi myös automaation käyttöä ja mahdollistaisi työnantajien sertifioinnin, mikä helpottaisi hakuprosessia.

Vanhimmat kirjoitukset poistetaan