Uutisia

Työlupa - oleskelulupa - ajankohtaista

Ulkomaalaislain 5. luku uudistui 23.2.2023. "Lakiuudistuksilla on vaikutuksia erityisesti työn perusteella oleskelulupaa hakeviin sekä työnantajiin. Uuden lain mukaisia lupia myönnetään 23.2. alkaen. Hakemukset, joihin ei ennen tätä ole tehty päätöstä, käsitellään uuden lain mukaan". Lue lisää👇

Maahanmuuttovirasto otti käyttöön tulorekisterin 19.1.2022. Sinun tai työnantajasi ei tarvitse liittää hakemukseesi selvitystä sinulle Suomessa maksetuista palkoista, etuuksista tai eläkkeistä.

Migri tiedottaa: Voit kysyä omaa tai työntekijäsi työnteko-oikeutta sähköpostilla ilmaiseksi. Jos sinulla on oleskelulupa, näet työnteko-oikeuden oleskelulupakortistasi. Jos sinulla ei ole oleskelulupaa tai et ole varma työnteko-oikeudestasi, voit kysyä sitä Maahanmuuttovirastosta sähköpostilla.

19.1.2023 päivitettyyn alueelliseen työlupalinjaukseen on koottu ne ammattialat, joille työlupia voidaan puoltaa Uudellamaalla ilman edeltävää työvoiman saatavuusselvitystä:

1.1.2023 voimaan tulleessa Lapin ELY-keskuksen työlupalinjauksessa on määritelty ne ammattiluokat ja -nimikkeet, joille työntekijän oleskelulupaa voidaan puoltaa ilman erikseen tehtävää selvitystä työvoiman saatavuudesta.

Tämä linjaus kattaa Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan. Jos ammattinimike on listattuna alueellisessa linjauksessa työnantajan ei tarvitse ilmoittaa avoimesta työpaikasta te-palvelut.fi -sivuilla, ennen kuin tehtävään voidaan rekrytoida työntekijä kolmansista maista.

Digi- ja väestötietoviraston Suomi-fi-verkkopalvelussa julkaistu Töihin Suomeen -opas neuvoo Suomeen tulevia työntekijöitä ja yrittäjiä suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Opas on tuotettu yhteistyössä maahanmuuttoon liittyvien keskeisten viranomaisten sekä järjestöjen ja maahanmuuttajia auttavien yritysten kanssa.

Työntekijän oleskelulupahakemukset käsitellään 15.9.2022 lähtien valtakunnallisesti ilman alueellisia toimivaltarajoja. Aiemmin hakemukset käsiteltiin alueellisesti perustuen siihen, missä työnteko tapahtuu. Hakemusten käsittelyyn ei tule muutoksia, mutta Työlupapalveluiden puhelinpalvelunumero ja sähköpostiosoite muuttuivat valtakunnallisiksi....

Vanhentuneet kirjoitukset poistetaan