Lapin työlupalinjaus

03.01.2023

1.1.2023 voimaan tulleessa Lapin ELY-keskuksen työlupalinjauksessa on määritelty ne ammattiluokat ja -nimikkeet, joille työntekijän oleskelulupaa voidaan puoltaa ilman erikseen tehtävää selvitystä työvoiman saatavuudesta.

Alueellisen linjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta Lapin ELY-keskuksen alueella huomioiden alueen työmarkkinoiden erityispiirteet. Linjauksessa arvioidaan työvoiman saatavuutta eri ammattialoilla. Työntekijän oleskelulupaan liittyvä harkinta on tapauskohtaista kokonaisharkintaa, joka sisältää ennakkovalvonnan ja työvoiman saatavuuden arvioinnin. Ennakkovalvontaa suoritetaan selvittämällä mm. työsuhteen ehtoja sekä työnantajan suoriutumista työnantajavelvoitteista

Työvoiman saatavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet ovat siten Lapille keskeisiä.
Nykyinen lappilainen työvoima ei riitä pidemmällä aikavälillä rekrytointi- ja työvoimatarpeiden kasvaessa. Työvoiman ikärakenteesta johtuva henkilöstön eläköityminen
ja vireillä olevat investointihankkeet teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja matkailussa tulevat
näkymään edelleen merkittävinä rekrytointitarpeina heijastuen laajasti eri toimialoille.

Lapin ELY-keskuksen alueen työntekijän oleskelulupahakemusten osaratkaisut käsitellään
15.9.2022 alkaen valtakunnallisesti ilman alueellista toimivaltajakoja.

Sähköpostiosoite: tyoluvat@te-toimisto.fi
Puhelinnumero: 0295 040 019 (klo 9-11)