Lapin työlupalinjaus

27.12.2021

1.1.2022 voimaan tulevassa Lapin ELY-keskuksen työlupalinjauksessa on määritelty ne ammattiluokat ja -nimikkeet, joille työntekijän oleskelulupaa voidaan puoltaa ilman erikseen tehtävää selvitystä työvoiman saatavuudesta.

"Lapissa työttömien määrä on loppuvuodesta 2021 palautumassa kohti tilannetta ennen koronapandemiaa. Työvoiman kysynnän kasvun myötä työvoiman saatavuushaasteet ovat lisääntyneet entisestään. Rekrytointiongelmia kokeneiden yritysten osuus on Lapissa maan korkein Tilastokeskuksen työnantajahaastattelun mukaan.


Työvoiman saatavuushaasteita on samanaikaisesti useissa ammateissa. Syksyn 2021 ammattibarometrissa työnhakijapulaa arvioitiin olevan 54 ammatissa; sosiaali- ja terveydenhuollon ammattien lisäksi mm. puhtaanapidon, kuljetuksen, teollisuuden,
rakentamisen, opetusalan ja laskentatoimen ammateissa.

Työvoiman saatavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet ovat siten Lapille keskeisiä. Nykyinen lappilainen työvoima ei riitä pidemmällä aikavälillä rekrytointi- ja työvoimatarpeiden kasvaessa. Työvoiman ikärakenteesta johtuva henkilöstön eläköityminen ja vireillä olevat investointihankkeet teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja matkailussa tulevat

näkymään vielä merkittävinä rekrytointitarpeina heijastuen laajasti eri toimialoille."

Lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistolta puh (ma-pe klo 9-11) 0295 029 506, s-posti tyoluvat.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi 

Sekä valtakunnallinen että alueellinen linjaus antavat työnantajille ja työntekijän oleskeluluvan osapäätöksiä tekeville asiantuntijoille tietoa, minkälaisin yleisin tavoittein ja työvoimapoliittisin painotuksin ulkomaalaisten työntekoon liittyviä ratkaisuja Lapissa tehdään. Työvoiman saatavuusharkinta on kokonaisharkintaa, joka sisältää ennakkovalvonnan ja työvoiman saatavuuden arvioinnin. Ennakkovalvontaa suoritetaan selvittämällä mm. työsuhteen ehdot ja työnantajan suoriutuminen työnantajavelvollisuuksista.