Lapin työlupalinjaus

08.01.2024

1.1.2024 voimaan tulleessa Lapin ELY-keskuksen työlupalinjauksessa on määritelty ne ammattiluokat ja -nimikkeet, joille työntekijän oleskelulupaa voidaan puoltaa ilman erikseen tehtävää selvitystä työvoiman saatavuudesta.

Alueellisen linjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta Lapin ELY-keskuksen alueella huomioiden alueen työmarkkinoiden erityispiirteet. Linjauksessa arvioidaan työvoiman saatavuutta eri ammattialoilla. Työntekijän oleskelulupaan liittyvä harkinta on tapauskohtaista kokonaisharkintaa, joka sisältää ennakkovalvonnan ja työvoiman saatavuuden arvioinnin. Ennakkovalvontaa suoritetaan selvittämällä mm. työsuhteen ehtoja sekä työnantajan suoriutumista työnantajavelvoitteista

Lapin työttömyyden myönteinen kehitystrendi jatkuu. Työllisyyskehitys on koko maata myönteisempi. Työllisyys kasvaa ja työttömyys vähenee. Avointen työpaikkojen määrä on vähentynyt kahden viime vuoden huippulukemista, mutta on edelleen korkeampi kuin
aiempina vuosina. Avoimia työpaikkoja Lapissa on lähes 38 900 (tammi – lokakuu 2023).

Matkailu-, terveys- ja sosiaalialan ammateissa työvoiman kysyntä lisääntyy edelleen.
Rakentamisen työvoiman kysyntä vilkastuu, kun suunnitteilla olevat investointihankkeet
etenevät toteutukseen. Työpaikkojen ennakoidaan lisääntyvän loppuvuosikymmenen aikana erityisesti kaivostoiminnan ja matkailun kasvun myötä.

Syksyn 2023 työvoimabarometrissa työnhakijapulaa arvioitiin olevan muun muassa sosiaali- ja terveysalan, ravintola- ja matkailualan sekä teollisuuden aloista erityisesti metallien jalostuksen sekä kone- ja metalliteollisuuden ammateissa. Myös varhaiskasvatuksen sekä logistiikan alat ovat kymmenen suurimman työvoimapula-alan joukossa.

Työvoiman saatavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet ovat Lapille keskeisiä.
Nykyinen lappilainen työvoima ei riitä pidemmällä aikavälillä rekrytointi- ja
työvoimatarpeiden kasvaessa. Työvoiman saatavuus on haaste sekä yrityksille että julkiselle sektorille ulottuen laajasti eri toimialoille ja ammatteihin. Työvoiman ikärakenteesta johtuva henkilöstön eläköityminen ja vireillä olevat investointihankkeet teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja matkailussa tulevat näkymään edelleen merkittävinä rekrytointitarpeina heijastuen laajasti eri toimialoille. Lapin työvoimatarpeisiin tarvitaan osaajia muualta Suomesta ja ulkomailta

Lapin ELY-keskuksen alueen työntekijän oleskelulupahakemusten osaratkaisut käsitellään
15.9.2022 alkaen valtakunnallisesti ilman alueellista toimivaltajakoja.

Sähköpostiosoite: tyoluvat@te-toimisto.fi
Puhelinnumero: 0295 040 019 (klo 9-11)

TE-toimiston työlupapalvelut, valtakunnallinen verkkosivu:
https://toimistot.te-palvelut.fi/tyolupapalvelut