Pirkanmaan työlupalinjaus päivitetty

04.12.2021

Tähän linjaukseen on koottu ne ammattialat, joita voidaan alueella puoltaa ilman edeltävää työvoiman saatavuusselvitystä: Marraskuussa 2021 päivätty Pirkanmaan ELY-keskuksen alueellinen työlupalinjaus

Alueen työmarkkinatilanne ja työvoiman saatavuus

Alkuvuosi 2021 koettiin vielä haasteelliseksi työmarkkinoiden kannalta. Avoimia työpaikkoja on kuitenkin ollut tarjolla poikkeuksellisen paljon. Tällä hetkellä työttömien lukumäärä on huomattavasti alempi kuin vuotta aiemmin ja lähestytään pandemiaa edeltävää aikaa. Seutukuntien osalta tilanne oli lähes kaikissa samankaltainen. Muutokset ovat positiivisia, työttömyys laskee ja työvoiman kysyntä elpyy. Lomautettujen palaaminen töihin on estänyt huomattavasti suuremman työllisyyskriisin.

Pirkanmaan työllisyyden haasteina tällä hetkellä ovat kohtaanto-ongelma, rakennetyöttömyys, pitkäaikaistyöttömyys sekä työvoiman liikkuvuuden ongelma. Osaavan työvoiman tilannetta arvioidessa ja eri toimialoja käsiteltäessä on todettava, että osaavan työvoiman saatavuuden haaste on yleisesti kohtalainen ja joillain aloilla merkittävä. Tämän alueellisen linjauksen ammattialakohtaisten linjausten perusteena on ensisijaisesti käytetty työhallinnon URA-järjestelmän tilastoja sekä ammattibarometria.


Ajantasaiset työlupalinjaukset voi tarkistaa kunkin alueen ELY-keskukselta tai työlupia käsittelevältä TE-toimistolta.


Metalli- ja konepaja-ala
Metalli- ja konepaja-ala