Pirkanmaan työlupalinjaus päivitetty

03.12.2023

Tähän linjaukseen on koottu ne ammattialat, joita voidaan Pirkanmaalla puoltaa ilman edeltävää työvoiman saatavuusselvitystä. Alueellinen linjaus on voimassa 31.5.2024 asti

Alueen työmarkkinatilanne ja työvoiman saatavuus


Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä oli vuoden 2023 syyskuussa 23 014 henkilöä. Lomautettujen määrä oli 1 624 henkilöä, kasvua vuositasolla 135 %. Pirkanmaan työttömyysaste oli 9,1 % syyskuussa 2023. Pirkanmaan työllisyyteen näyttää talouden muuttunut tilanne vaikuttavan melko selvästi. Signaalit työvoiman saannin ongelmista ovat hieman vähentyneet. Avoimien työpaikkojen keskimääräinen kertymä oli vuoden 2023 tammi-elokuun aikana noin 10 500 kpl. Se oli toiseksi suurin mittaushistorian 15 vuoteen.

Pirkanmaan talouden näkymät heikkenivät suurimmalla osalla toimialoja vuoden 2023 kolmanteen neljännekseen mennessä. Taloudessa suurimpia muuttujia olivat työttömyysasteen nousu sekä yritysten liikevaihdon, että tuloksen kehityssuunta. Ongelmaksi koetaan edelleen osaavan työvoiman saatavuus.

Loppuvuoden 2023 osalta on enemmän haasteita, jotka osittain johtuvat investointituotteiden kysynnän vähenemisestä, korkeasta korkotasosta sekä matalalla olevasta investointi- ja tuotekehitystasosta sekä eläköitymisen ja henkilöstöresurssien muutoksista. Talouden kasvu tarvitsee työvoimaa, kuten on yritysten ilmoitusten mukaan nähtävissä. Alat, joilla on selviä rekrytointiongelmia ovat: sosiaali- ja terveysala, kone- ja metalliala, sähköala, liikealan palvelut koulutustasosta riippumatta, majoitus- ravitsemisala, koulutussektori sekä ICT-alan eräät osa-alueet.

Suomessa toimivan työnantajan on ensisijaisesti rekrytoitava työntekijä työmarkkinoilla jo olevasta työvoimasta. Työnantajan on julkaistava ilmoitus avoimesta työpaikasta tyomarkkinatori.fi-sivuille vähintään kahdeksi (2) viikoksi, jotta voidaan selvittää, onko tehtävään saatavissa työvoimaa työmarkkinoilta. TE-toimisto ottaa harkinnassaan huomioon koko EU-/ETA-alueen hakijat. Tähän linjaukseen on koottu ne ammattialat, joita voidaan alueella puoltaa ilman edellä mainittua työvoiman saatavuusselvitystä.


Ajantasaisen työlupalinjauksen voi tarkastaa oman alueen ELY-keskukselta tai työntekijän oleskelulupia käsittelevältä TE-toimistolta