Pirkanmaan työlupalinjaus päivitetty

03.06.2022

Tähän linjaukseen on koottu ne ammattialat, joita voidaan alueella puoltaa ilman edeltävää työvoiman saatavuusselvitystä:  Kesäkuussa 2022 päivätty Pirkanmaan ELY-keskuksen alueellinen työlupalinjaus

Alueen työmarkkinatilanne ja työvoiman saatavuus

Vuosi 2022 jatkuu työmarkkinatilanteen osalta samankaltaisena kuin oli vuoden 2021 viimeinen neljännes. Työvoiman kysyntä kasvoi II/2021 - I/2022 aikana käytännössä kaikilla toimialoilla niin voimakkaasti, että työvoiman tarjonta ei ole pystynyt vastaamaan haasteeseen. Asiaa kuvaa parhaiten vuoden 2022 tammi-helmikuun uusien avoimien työpaikkojen lukumäärä, jollaista määrää työmarkkinoilla ei ole ollut vuosikymmeniin.

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä on vuoden 2022 alkupuolella samalla tasolla kuin esimerkiksi alkuvuodesta 2019, eli ennen covid-19 -pandemiaa. Suurimmat muutokset työvoiman kysyntään on Tampereen seutukunnan alueella, missä merkittävä osa aloista on kokenut työvoiman saatavuusongelmia. Muissa seutukunnissa tarpeet ovat selvemmin rajattavissa, lähinnä sote-sektorin, opetusalan, majoitus- ja ravitsemusalan sekä siivousalan työpaikkoihin. Uusia signaaleja työvoiman tarpeen muutoksista näkyy Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan työvoimasektorilla, jossa kokoonpano- ja metallityöntekijöistä, elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöistä, puu- ja sahateollisuuden työntekijöistä, koneenasentajista sekä hitsaajista on pulaa.

Osaavan työvoiman saatavuustilannetta arvioidessa ja eri toimialoja käsiteltäessä on todettava, että osaavan työvoiman saatavuus on viimeisen puolen vuoden aikana muuttunut lähes kaikilla toimialoilla haasteelliseksi. Tämän alueellisen linjauksen ammattialakohtaisen linjausten perusteena on ensisijaisesti käytetty URA-järjestelmän tilastoja ja ammattibarometria sekä työministeriön tuottamaa rekrytointiongelmista kertovaa materiaalia.


Ajantasaisen työlupalinjauksen voi tarkastaa oman alueen ELY-keskukselta tai työntekijän oleskelulupia käsittelevältä TE-toimistolta

Metalli- ja konepaja-ala
Metalli- ja konepaja-ala