Pirkanmaan työlupalinjaus päivitetty

13.12.2022

Tähän linjaukseen on koottu ne ammattialat, joita voidaan alueella puoltaa ilman edeltävää työvoiman saatavuusselvitystä:  Joulukuussa 2022 päivätty Pirkanmaan ELY-keskuksen alueellinen työlupalinjaus

Alueen työmarkkinatilanne ja työvoiman saatavuus


Verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen loppuvuonna 2021, vuonna 2022 nähdään että työmarkkinatilanne on kehittynyt positiiviseen suuntaan. Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut 17,3 %, alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä 22,4 % ja pitkäaikaistyöttömien 22,1 %. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on myös hienoisessa laskussa.

Työvoiman kysyntä on edelleen kasvussa, joskin vuoden 2022 loppupuolen tilanteesta odotetaan hiljaisempaa työvoiman kysyntään liittyen, verrattuna ennätykselliseen alkuvuoteen 2022. Erityisesti pk-yritysten kasvua hidastaa osaavan työvoiman saanti. Pk-yritysbarometrin mukaan noin kolmannes yrityksistä tarvitsisi lisää henkilöstöä, mutta pk-sektorilla on haasteena kilpailla työvoimasta suurempien yhtiöiden kanssa.

Osaavan työvoiman haaste on Pirkanmaalla yleinen, ja joillakin aloilla merkittävä ja kasvua hidastava krooninen seikka. Alat, joilla on merkittäviä rekrytointiongelmia ovat sote-ala, metalliala, sähköala, rakentaminen, liikealan palvelut koulutustasosta riippumatta, majoitus- ja ravitsemisala, koulutussektori sekä ICT:n eräät osa-alueet.


Ajantasaisen työlupalinjauksen voi tarkastaa oman alueen ELY-keskukselta tai työntekijän oleskelulupia käsittelevältä TE-toimistolta

Metalli- ja konepaja-ala
Metalli- ja konepaja-ala