Työperusteista maahanmuuttoa säätelevän lain muutokset

24.02.2023

Ulkomaalaislain 5. luku uudistui 23.2.2023. "Lakiuudistuksilla on vaikutuksia erityisesti työn perusteella oleskelulupaa hakeviin sekä työnantajiin. Uuden lain mukaisia lupia myönnetään 23.2. alkaen. Hakemukset, joihin ei ennen tätä ole tehty päätöstä, käsitellään uuden lain mukaan". Lue lisää👇