TEM: Kolmen kuukauden työttömyyssääntö lausunnolle

13.06.2024

Jos työperusteisella oleskeluluvalla Suomessa työskentelevän työsuhde päättyy, työntekijällä olisi jatkossa kolme kuukautta aikaa löytää uusi työ. Jos uutta työtä ei löydä tai muutakaan perustetta maassa oleskelulle ei enää ole, maassa oleskelun edellytykset lakkaavat ja Suomesta tulisi poistua. Lausuntokierroksen jälkeen esityksen valmistelua jatketaan työ- ja elinkeinoministeriössä. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle syyskaudella 2024. Muutokset tulisivat voimaan aikaisintaan vuonna 2025.

Esityksessä hallitusohjelmaan nähden poikkeuksia erityisasiantuntijoille ja yli kaksi vuotta Suomessa työskennelleille.

Kolmen kuukauden sijasta kuusi kuukautta aikaa uuden työn löytämiseen olisi:

  • erityisasiantuntijoilla ja startup-yrittäjillä (mukaan lukien EU:n sininen kortti)
  • yritysten ylimmällä ja keskijohdolla
  • yrityksen sisällä siirtyvillä lähetetyillä asiantuntijoilla ja johdolla sekä
  • kaikilla yli kaksi vuotta Suomessa työperusteisella oleskeluluvalla olleilla työntekijöillä

Esitys koskisi työperusteisia oleskelulupia, ei esimerkiksi pysyviä oleskelulupia, perhesiteeseen perustuvia lupia tai EU-kansalaisia.