KV-opiskelijan asema paranee

28.12.2021

Hallitus esittää opiskelijoiden oleskelulupiin muutoksia helpottamaan opintojen suorittamista, kun opiskelija saisi jatkossa oleskeluluvan koko opintojensa ajaksi. Myös ulkomaalaisten opiskelijoiden oikeutta tehdä töitä opintojensa rinnalla parannettaisiin.

Korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden lupalaji muutetaan uuden lain mukaan tilapäisestä (B) jatkuvaksi (A), mikä helpottaa pysyvän oleskeluluvan saamista. Myös heidän perheenjäsenensä saavat lakiuudistuksen mukaan A-luvan.

Suomi pyrkii houkuttelemaan tuntuvasti lisää kansainvälisiä osaajia. Eduskunnalle annettu hallituksen esitys mahdollistaisi, että ulkomailta saapuvat opiskelijat saisivat jatkossa oleskeluluvan koko opintojensa ajaksi. Uusi laki parantaisi myös mahdollisuuksia hakea töitä opintojen jälkeen.

Valmistuneet voivat hakea helpommin töitä

Tutkinnon suorittaneille opiskelijoille ja tutkimuksensa loppuun saaneille tutkijoille myönnettävän oleskeluluvan eli niin sanotun työnhakuluvan voimassaoloaika pidennettäisiin lakiuudistuksessa kahteen vuoteen. Lupaa ei tarvitse käyttää heti, vaan sitä voi hakea viiden vuoden kuluessa oleskeluluvan voimassaolon päättymisestä.

Lisäksi mahdollisuutta myöntää väitöskirjatutkijoille pidempi oleskelulupa selvitetään vuonna 2022. Tavoitteena on hallituksen esityksen antaminen vielä tällä hallituskaudella.

"Hallitus haluaa helpottaa kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden jäämistä Suomeen sujuvoittamalla lupakäytäntöjä. Uusi laki mahdollistaa nykyistä paremmin opiskelleiden työnhaun täällä ja lisää varmasti myös Suomen houkuttelevuutta kilpailussa kansainvälisistä osaajista", sanoo työministeri Tuula Haatainen.

Opiskelija vastaa yhä omasta toimeentulostaan

Opiskelijalta vaadittaisiin edelleen selvitys turvatusta toimeentulosta mutta vain yhdeltä vuodelta. Opiskelijan pitäisi kuitenkin pystyä vastaamaan toimeentulostaan koko oleskelunsa ajan. Toimeentuloon liittyvää vaatimusta myös valvotaan oleskeluluvan voimassaolon aikana.

Muutos ei vaikuttaisi myöskään velvollisuuteen maksaa lukukausimaksuja, joita edelleen perittäisiin Suomeen kolmansista maista tulevilta opiskelijoilta.

Uusi laki vastaa paremmin elinkeinoelämän tarpeisiin

Esityksen mukaan samantyyppiset oleskeluluvat koottaisiin laissa yhteen. Koska osa oleskelulupien sääntelystä pohjautuu EU-säännöksiin, uudessa laissa säädettäisiin kansallisesti opiskelijoiden, tutkijoiden, harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten luvista niin, että laki vastaisi paremmin elinkeinoelämän ja koulutuksen tarpeita. Turvapaikanhakijat voisivat taas hakea oleskelulupaa opintojen perusteella.

Valtioneuvosto käsitteli istunnossaan 16.12. esityksen oleskelulupiin tulevista muutoksista. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2022.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 16.12.2021