Töihin Suomeen -opas

06.10.2022

Digi- ja väestötietoviraston Suomi-fi-verkkopalvelussa julkaistu Töihin Suomeen -opas neuvoo Suomeen tulevia työntekijöitä ja yrittäjiä suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Opas on tuotettu yhteistyössä maahanmuuttoon liittyvien keskeisten viranomaisten sekä järjestöjen ja maahanmuuttajia auttavien yritysten kanssa.

Opas ohjeistaa myös monissa käytännön asioissa: asunnon etsimisessä, lasten hoito- ja koulupaikkojen hakemisessa, veroasioissa ja tukien ja etuuksien hakemisessa. Oppaasta saa tietoa julkisen terveydenhuollon palveluista sekä pankkitilien ja internet-liittymien hankkimisesta. Oppaassa kerrotaan myös vapaa-aikaan ja liikkumiseen liittyvistä palveluista, joita esimerkiksi kunnat tarjoavat.

Oppaasta löytyy Suomeen muuttamiseen liittyvät viralliset hoidettavat asiat selkeinä tehtävälistoina: oleskeluluvat, tarvittavat asiakirjat ja rekisteröinnit.
Lisäksi opas antaa ohjeita töiden hakemisesta, suomalaisen työelämän säännöistä, työehdoista ja työntekijän oikeuksista. Se neuvoo myös tilanteissa, joissa henkilön työtilanne muuttuu tai työpaikalla esiintyy ongelmia. Opas sisältää kattavan tietopaketin toimintatavoista, jotka liittyvät esimerkiksi sairauslomiin, työturvallisuuteen, työterveyteen, työoloihin ja palkanmaksuun.

Opas ohjeistaa myös monissa käytännön asioissa: asunnon etsimisessä, lasten hoito- ja koulupaikkojen hakemisessa, veroasioissa ja tukien ja etuuksien hakemisessa. Oppaasta saa tietoa julkisen terveydenhuollon palveluista sekä pankkitilien ja internet-liittymien hankkimisesta. Oppaassa kerrotaan myös vapaa-aikaan ja liikkumiseen liittyvistä palveluista, joita esimerkiksi kunnat tarjoavat.