TE-toimiston työlupapalveluiden muutos

20.09.2022

Työntekijän oleskelulupahakemukset käsitellään 15.9.2022 lähtien valtakunnallisesti ilman alueellisia toimivaltarajoja. Aiemmin hakemukset käsiteltiin alueellisesti perustuen siihen, missä työnteko tapahtuu. Hakemusten käsittelyyn ei tule muutoksia, mutta Työlupapalveluiden puhelinpalvelunumero ja sähköpostiosoite muuttuivat valtakunnallisiksi. Postiosoitteet pysyvät ennallaan. Muutos ei koske Ahvenanmaata.

Uusi sähköpostiosoite: tyoluvat@te-toimisto.fi
Uusi puhelinnumero: 0295 040 019 (klo 9-11)

Lähde: TE-toimistojen työlupapalvelut


TE-palvelut 2024 -uudistus

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä on linjannut, että työntekijän oleskelulupaan liittyvän osapäätöksen tekeminen siirtyisi TE-toimistoista Maahanmuuttovirastoon. Näin Maahanmuuttovirasto vastaisi uudistuksen jälkeen kokonaisuudessaan työlupiin liittyvistä tehtävistä.

Kaksivaiheisesta prosessista luopuminen tukisi hallituksen tavoitetta nopeuttaa työlupien käsittelyä niin, että keskimääräinen käsittelyaika on enintään yksi kuukausi. Työtehtävien mukana siirtyisivät myös resurssit ja osaaminen TE-toimistoista Maahanmuuttovirastoon.

Työntekijän oleskelulupahakemus (TTOL) käsitellään toistaiseksi kaksivaiheisessa prosessissa, jossa TE-toimisto tekee kokonaisharkintaan perustuvan osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto muun lupaharkinnan jälkeen lopullisen päätöksen asiassa. Osapäätös koskee työvoiman saatavuutta (saatavuusharkinta) ja työsuhteen ehtojen arvioimista sekä työnantajan edellytysten selvittämistä.

Lähde: tem.fi > TE-palvelut 2024 -uudistus