Työperusteisen oleskeluluvan saanti nopeutunut

27.05.2021

Migri tiedottaa: Työperusteisia oleskelulupia on monia erilaisia ja niiden käsittelyajat vaihtelevat. Kaikkien ensimmäisten työperusteisten oleskelulupien käsittelyaikojen mediaani oli tämän vuoden tammi-maaliskuussa 37 päivää. Vuonna 2020 se oli 70 päivää. Mediaani tarkoittaa sitä, että puolet hakijoista on saanut päätöksen 37 päivässä tai nopeammin. Esimerkiksi puolet erityisasiantuntijoista, startup-yrittäjistä ja tutkijoista saavat ensimmäisen oleskeluluvan tällä hetkellä kahdessa viikossa tai nopeammin.

Suurin osa ensimmäisistä työperusteisista oleskelulupahakemuksista on työntekijän oleskelulupahakemuksia. Työntekijän oleskelulupaa hakevat esimerkiksi kokit, siivoojat ja rakennusalan työntekijät. Työntekijän oleskelulupa on kaksivaiheinen. Työ- ja elinkeinotoimisto tekee hakemukseen ensin osapäätöksen ja arvioi, onko toimeentulo riittävä, onko työnteko tilapäistä vai jatkuvaa ja onko avoinna olevaan työpaikkaan kohtuullisessa ajassa saatavissa sopivaa työvoimaa EU- tai ETA-alueelta. Tämän jälkeen Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen.

Vuonna 2020 ensimmäisiin työntekijän oleskelulupahakemuksiin tehtiin ennätysmäärä myönteisiä päätöksiä, 4 504 kappaletta (2019: 3 827). Luvan käsittelyajan mediaani oli vuonna 2020 107 päivää. Tänä vuonna tammi-maaliskuussa käsittelyajan mediaani on ollut 57 päivää.

Lue Maahanmuuttoviraston lehdistötiedote 10.5.2021 kokonaan tästä

Huomioitavaa: Käsittelyajan laskeminen alkaa siitä, kun hakija käy Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä tai edustustossa todistamassa henkilöllisyytensä, toimittamassa tarvittavat paperit ja käsittelymaksu on suoritettu.

Käsittelyajan laskeminen päättyy, kun hakemukseen on tehty päätös. Päätöksen tiedoksiantoon kuluvaa aikaa ja oleskelulupakortin toimitusaikaa ei lasketa mukaan käsittelyaikaan.