Ohjeet Ukrainasta Suomeen saapuville

08.04.2022

Suomi myöntää Ukrainasta paenneille tilapäistä suojelua. Tilapäistä suojelua hakeneella on oikeus työntekoon heti, kun hän on jättänyt hakemuksensa. Hänen ei siten tarvitse odottaa oleskeluluvan myöntämistä eikä oleskelulupakorttia voidakseen työskennellä. Todistus hakemuksen rekisteröinnistä riittää.

Jatkossa poliisi tai rajaviranomainen antaa tilapäisen suojelun hakijoille todistuksen hakemuksen rekisteröinnistä. Tilapäistä suojelua aikaisemmin hakeneet voivat tarvittaessa pyytää todistuksen Maahanmuuttovirastolta. Maahanmuuttovirasto tiedottaa asiakkailleen muutoksesta ja päivittää asiakasohjeensa.

Lähde: Sisäministeriön tiedote 8.4.2022

Migri on koostanut ohjeita Ukrainasta paenneille ja heitä auttaville ihmisille: migri.fi/ukraina >