Tietosuoja

Tällä sivulla kerromme, miten keräämme, käytämme ja suojelemme tietojasi.

Henkilötietojen käsittely

Sovel­letaan, kun käytät palve­lu­jamme tai olet muutoin vuoro­vai­ku­tuk­sessa kanssamme

Viimeksi päivitetty 28.2.2024

Tarkoitus ja säännönmukaiset tietolähteet

Verkkosivustoamme voi käyttää luovuttamatta tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Mikäli henkilötietoja (esimerkiksi nimiä, osoitteita tai sähköpostiosoitteita) kerätään, se tapahtuu aina vapaaehtoisesti.

Vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen, käytämme käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin, eikä luovuteta ulkopuolisille. Näistä tiedoista ei muodosteta rekisteriä.

Asiakkaan kanssa sovitun toimeksiannon yhteydessä käsitellään palvelun toteuttamiseksi ja toimeksiantojen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten nimi, Y-tunnus tai henkilötunnus tai syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot ja muut asiakkaan antamat toimeksiannon hoitamiseen tarvittavat tiedot.

Lisäksi voidaan käsitellä muita tarpeellisia tietoja kuten laskutustietoja, asiakkaan itse antamien tietojen lisäksi julkisista lähteistä lain sallimissa rajoissa saatavia toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja.

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Henkilötietojen käsittelymme oikeusperusteet ovat:

 1. otat meihin yhteyttä
 2. teet kanssamme toimeksiantoa koskevan sopimuksen
 3. lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen
 4. laillinen oikeutettu etumme

Henkilötietojen säilytysaika

Tietojasi säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä kuvatun toiminnan toteuttamiseksi, lukuun ottamatta lain edellyttämää yrityksen kirjanpidon säilyttämistä 6-10 vuoden ajalta.

Turvallisuus

Työlupapalvelu TSS on sitoutunut suojaamaan palvelujen käyttäjien yksityisyyttä ja henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)↗ mukaisesti.

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta.

Taataksemme riittävän tietoturvan myös lomakkeita lähettäessä, käytämme Googlen reCAPTCHA-palvelua. Sen tehtävä on pääasiassa tarkistaa, onko lähettäjänä luonnollinen henkilö vai automaattinen robotti. Palveluun kuuluu IP-osoitteen ja muiden reCAPTCHA-palvelun tarvitsemien tietojen lähettäminen Googlelle. Tarkistuksen yhteydessä sovelletaan Google Inc:n tietosuojakäytäntöjä. Lisätietoa Google Inc:n tietosuojakäytännöistä löydät Googlen sivuilta↗.

Luovutamme henkilötietoja seuraavasti:

 1. Silloin, kun se on toimeksiannon hoitamiseksi välttämätöntä ja siitä on sovittu asiakkaamme kanssa, esimerkiksi asiaa käsittelevälle viranomaiselle tai hallintotuomioistuimelle.
 2. Yrityksenä ostamme laskutus- ja kirjanpitopalveluita muilta yrityksiltä, jolloin tietojen luovutus yhteistyökumppaneillemme voi olla välttämätöntä palveluidemme asianmukaiseksi järjestämiseksi. Palveluntarjoajiemme kanssa on varmistuttu asianmukaisesta tietojenkäsittelystä ja tietosuojalakien noudattamisesta.
 3. Emme myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille kohdista 1. ja 2. poikkeavalla tavalla. Voimme kuitenkin luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
 4. Henkilötietojen käsittelyyn liittyen tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tahoille (esim. pilvipalvelut), jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia tavoilla, joilla varmistetaan riittävä tietosuoja henkilötietojen käsittelylle.

Sinun oikeutesi

 1. Oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 2. Oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Sinulla on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti
 3. Okeus pyytää lähettämäsi tiedot poistettavaksi milloin tahansa, ellei niiden säilyttämiseen ole muuta laillista perustetta.
 4. Sinulla on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme asiakkaan henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

Pysyäksemme ajan tasalla mahdollisesti muuttuvasta tietosuojalainsäädännöstä sekä oikeudellisesta, teknisestä ja liiketoiminnallisesta kehityksestä, pidätämme oikeuden muokata tietosuojapäivitystä tarpeen mukaan.

Jos tarvitset lisätietoja, voit ottaa meihin yhteyttä